Prace komisji

Spis stenogramów posiedzeń komisji VII kadencji
w 2009 r.

 • 1293, 17.12.2009 r., 203, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1292, 17.12.2009 r., 146, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1291, 17.12.2009 r., 202, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1290, 17.12.2009 r., 152, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 266. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1289, 17.12.2009 r., 123, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1288, 17.12.2009 r., 201, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1287, 17.12.2009 r., 83, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1286, 17.12.2009 r., 34, Komisja Środowiska, PDF
 • 1285, 16.12.2009 r., 72, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1283, 16.12.2009 r., 63, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1282, 16.12.2009 r., 85, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1281, 15.12.2009 r., 150, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1280, 15.12.2009 r., 52, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1279, 15.12.2009 r., 149, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 264. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1278, 15.12.2009 r., 97, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1277, 15.12.2009 r., 263, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1274, 15.12.2009 r., 200, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1273, 15.12.2009 r., 68, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1272, 11.12.2009 r., 82, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1271, 11.12.2009 r., 81, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1270, 10.12.2009 r., 56, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1269, 10.12.2009 r., 55, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1268, 9.12.2009 r., 199, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1267, 9.12.2009 r.,84, Komisja Spraw Unii Europejskiej PDF
 • 1266, 9.12.2009 r.,83, Komisja Spraw Unii Europejskiej oraz 148. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,PDF
 • 1265, 9.12.2009 r., 122, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1264, 4.12.2009 r., 80, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1263, 3.12.2009 r., 67, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1262, 3.12.2009 r., 71, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1261, 3.12.2009 r., 96, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1260, 3.12.2009 r., 66, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 262. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1259, 3.12.2009 r., 79, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1258, 3.12.2009 r., 70, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1257, 2.12.2009 r., 69, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1256, 2.12.2009 r., 261, Komisja Ustawodawcza, 147. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 198. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1255, 2.12.2009 r., 260, Komisja Ustawodawcza oraz 146. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1254, 2.12.2009 r., 121, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 197. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1253, 2.12.2009 r., 62, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1252, 1.12.2009 r., 51, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz 259. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1251, 1.12.2009 r., 258, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1250, 1.12.2009 r., 54, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1249, 1.12.2009 r., 68, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1248, 1.12.2009 r., 51, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1247, 1.12.2009 r., 145, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1246, 1.12.2009 r., 257, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1245, 1.12.2009 r., 67, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 196.Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1244, 1.12.2009 r., 195, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1243, 1.12.2009 r., 33, Komisja Środowiska, PDF
 • 1242, 1.12.2009 r., 91, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 1241, 1.12.2009 r., 50, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 1240, 1.12.2009 r., 120, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1239, 26.11.2009 r., 145, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1238, 26.11.2009 r., 32, Komisja Środowiska, PDF
 • 1236, 25.11.2009 r., 143, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1235, 25.11.2009 r., 194, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1234, 25.11.2009 r., 193, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1233, 25.11.2009 r., 192, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1232, 25.11.2009 r., 142, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1231, 25.11.2009 r.,82, Komisja Spraw Unii Europejskiej PDF
 • 1230, 25.11.2009 r., 256, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1229, 20.11.2009 r., 191, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 66. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych PDF
 • 1228, 20.11.2009 r., 65, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1227, 20.11.2009 r., 64, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1226, 20.11.2009 r., 255, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1225, 20.11.2009 r., 63, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1224, 20.11.2009 r., 144, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1223, 20.11.2009 r., 190, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 65. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1222, 19.11.2009 r., 95, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1221, 19.11.2009 r., 189, Komisja Gospodarki Narodowej, 64. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 119. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1220, 19.11.2009 r., 118, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 188. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1219, 19.11.2009 r., 187, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 143. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1218, 18.11.2009 r., 117, Komisja Rodziny i Polityki oraz 141. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1217, 18.11.2009 r., 142, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 140.Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1216, 18.11.2009 r., 31, Komisja Środowiska, PDF
 • 1215, 18.11.2009 r., 116, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1214, 18.11.2009 r., 61, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz 254. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1213, 18.11.2009 r., 186, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1212, 18.11.2009 r., 141, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 253. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1211, 17.11.2009 r., 140, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 252. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1210, 17.11.2009 r., 50, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1209, 17.11.2009 r., 81, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1208, 17.11.2009 r., 94, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1207, 17.11.2009 r., 185, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 251. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1206, 17.11.2009 r., 78, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1205, 17.11.2009 r., 77, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1204, 13.11.2009 r., 80, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1203, 13.11.2009 r.,79, Komisja Spraw Unii Europejskiej PDF
 • 1202, 12.11.2009 r., 139, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1201, 12.11.2009 r., 139, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1200, 12.11.2009 r., 138, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1199, 5.11.2009 r., 53, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1198, 5.11.2009 r., 138, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1197, 20.11.2009 r., 250, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1196, 4.11.2009 r., 249, Komisja Ustawodawcza oraz 137. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1195, 4.11.2009 r., 137, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 30. Komisja Środowiska, PDF
 • 1194, 4.11.2009 r., 93, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1193, 4.11.2009 r., 115, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 184. Komisja Gospodarki Narodowej, 248 Komisja Ustawodawcza oraz 62. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1192, 4.11.2009 r., 247, Komisja Ustawodawcza oraz 136. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1191, 4.11.2009 r., 90, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 1190, 4.11.2009 r., 114, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1189, 3.11.2009 r., 60, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1188, 3.11.2009 r.,78, Komisja Spraw Unii Europejskiej PDF
 • 1187, 3.11.2009 r., 63, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1186, 3.11.2009 r., 246, Komisja Ustawodawcza oraz 59. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1185, 3.11.2009 r., 62, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1184, 3.11.2009 r., 245, Komisja Ustawodawcza oraz 61. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu PDF
 • 1183, 3.11.2009 r., 244, Komisja Ustawodawcza, 61. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 60. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1182, 3.11.2009 r., 49, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz 47. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1181, 3.11.2009 r., 76, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1180, 3.11.2009 r., 183, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 60. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1179, 3.11.2009 r., 182, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1178, 3.11.2009 r., 135, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 243. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1177, 3.11.2009 r., 75, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1176, 3.11.2009 r., 92, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1174, 3.11.2009 r., 242, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1173, 3.11.2009 r., 74, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1172, 3.11.2009 r., 73, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1171, 3.11.2009 r., 180, Komisja Gospodarki Narodowej, 135. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 134. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1170, 3.11.2009 r., 29, Komisja Środowiska, PDF
 • 1169, 3.11.2009 r., 134, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1168, 3.11.2009 r., 59, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1167, 29.10.2009 r., 59, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1166, 29.10.2009 r., 58, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1165, 29.10.2009 r., 133, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,PDF
 • 1164, 28.10.2009 r., 179, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1163, 28.10.2009 r., 113, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1162, 28.10.2009 r., 178, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 77. Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1161, 28.10.2009 r., 133, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1160, 27.10.2009 r., 91, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1159, 27.10.2009 r., 48, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 1158, 27.10.2009 r., 28, Komisja Środowiska, PDF
 • 1157, 27.10.2009 r., 27, Komisja Środowiska, PDF
 • 1156, 22.10.2009 r., 47, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 1155, 22.10.2009 r., 132, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 1154, 22.10.2009 r., 57, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1153, 21.10.2009 r., 177, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 132. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1152, 21.10.2009 r., 58, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz 131. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1151, 21.10.2009 r., 176, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 129. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1150, 21.10.2009 r., 52, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1149, 20.10.2009 r., 130, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1148, 20.10.2009 r., 56, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1147, 20.10.2009 r., 111, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 55. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 240. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1146, 20.10.2009 r., 110, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1145, 20.10.2009 r., 48, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1144, 20.10.2009 r.,76, Komisja Spraw Unii Europejskiej PDF
 • 1143, 19.10.2009 r., 131, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 238. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1142, 19.10.2009 r., 239, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1141, 19.10.2009 r., 237, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1140, 19.10.2009 r., 236, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1139, 15.10.2009 r., 175, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1138, 15.10.2009 r., 174, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 129. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1137, 15.10.2009 r., 54, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1136, 15.10.2009 r., 128, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 173. Komisji Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1135, 15.10.2009 r., 130, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1134, 15.10.2009 r., 127, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1133, 22.09.2009 r., 235, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1132, 14.10.2009 r., 89, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 1131, 7.10.2009 r., 58, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1130, 7.10.2009 r., 53, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1129, 7.10.2009 r., 109, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 57. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu i 234. Komisja Ustawodawcza oraz 172. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1128, 6.10.2009 r., 52, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1127, 6.10.2009 r., 47, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1126, 6.10.2009 r., 233, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1125, 6.10.2009 r., 88, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 1124, 6.10.2009 r., 90, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1123, 6.10.2009 r., 171, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 232. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1120, 6.10.2009 r., 170, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1119, 6.10.2009 r., 108, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1118, 6.10.2009 r., 56, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz 126. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1117, 30.09.2009 r.,75, Komisja Spraw Unii Europejskiej PDF
 • 1116, 23.09.2009 r., 71, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1115, 23.09.2009 r., 231, Komisja Ustawodawcza, 129. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji PDF
 • 1114, 23.09.2009 r., 51, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1113, 23.09.2009 r., 51, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1111, 23.09.2009 r.,74, Komisja Spraw Unii Europejskiej PDF
 • 1110, 23.09.2009 r., 55, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, 230. Komisja Ustawodawcza, 169. Komisja Gospodarki Narodowej oraz 107. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej PDF
 • 1109, 22.09.2009 r., 26, Komisja Środowiska, PDF
 • 1108, 22.09.2009 r., 46, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1107, 22.09.2009 r., 50, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1106, 22.09.2009 r., 57, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1105, 22.09.2009 r., 125, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1104, 22.09.2009 r., 106, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1103, 22.09.2009 r., 89, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1102, 22.09.2009 r., 70, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1101, 22.09.2009 r., 168, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1100, 22.09.2009 r., 45, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz 229. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1099, 22.09.2009 r., 228, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1098, 22.09.2009 r., 85, Komisja Spraw Zagranicznych oraz 227. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1097, 22.09.2009 r., 84, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 1096, 17.09.2009 r., 50, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1095, 16.09.2009 r., 128, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1093, 4.11.2009 r., 225, Komisja Ustawodawcza oraz 127. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1092, 9.09.2009 r., 73, Komisja Spraw Unii Europejskiej PDF
 • 1091, 9.09.2009 r.,72, Komisja Spraw Unii Europejskiej oraz 126. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1090, 31.07.2009 r., 44, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 1089, 31.07.2009 r., 224, Komisja Ustawodawcza oraz 125. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1088, 31.07.2009 r., 167, Komisja Gospodarki Narodowej 48. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych,PDF
 • 1087, 31.07.2009 r., 166, Komisja Gospodarki Narodowej,PDF
 • 1086, 31.07.2009 r., 83, Komisja Spraw Zagranicznych oraz 71. Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1085, 31.07.2009 r., 54, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, 124. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 165. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 1084, 31.07.2009 r., 49, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1083, 31.07.2009 r., 124, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1082, 31.07.2009 r., 47, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1081, 31.07.2009 r., 123, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 123. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1080, 30.07.2009 r., 88, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1079, 30.07.2009 r., 122, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 46. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1078, 30.07.2009 r., 56, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1077, 29.07.2009 r., 45, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1076, 29.07.2009 r., 223, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1074, 29.07.2009 r., 70, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1075, 29.07.2009 r., 105, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 222. Komisja Ustawodawcza oraz 44. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1073, 28.07.2009 r., 164, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 221. Komisja Ustawodawcza,PDF
 • 1071, 28.07.2009 r., 87, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1072, 28.07.2009 r., 45, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1070, 28.07.2009 r., 220, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1069, 18.07.2009 r., 25, Komisja Środowiska, PDF
 • 1068, 28.07.2009 r., 82, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 1062, 28.07.2009 r., 104, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1061, 24.07.2009 r., 122, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1060, 24.07.2009 r., 43, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1059, 23.07.2009 r., 163, Komisja Gospodarki Narodowej,PDF
 • 1058, 23.07.2009 r., 42, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1057, 23.07.2009 r., 69, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1056, 23.07.2009 r., 55, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1055, 23.07.2009 r., 54, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz 219. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1054, 23.07.2009 r., 162, Komisja Gospodarki Narodowej,PDF
 • 1052, 23.07.2009 r., 121, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 1051, 23.07.2009 r., 48, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1050, 23.07.2009 r., 47, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1049, 23.07.2009 r., 218, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1048, 22.07.2009 r., 76, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 1047, 22.07.2009 r., 103, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1046, 22.07.2009 r., 120, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1045, 22.07.2009 r., 43, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 1043, 22.07.2009 r., 86, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1042, 22.07.2009 r., 119, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1041, 22.07.2009 r., 53, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1040, 22.07.2009 r., 24, Komisja Środowiska, PDF
 • 1038, 22.07.2009 r., 69, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1037, 22.07.2009 r., 42, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 1036, 22.07.2009 r., 52, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 1035, 22.07.2009 r., 73, Komisja Spraw Zagranicznych oraz 68. Komisji Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1034, 16.07.2009 r., 23, Komisja Środowiska, PDF
 • 1033, 16.07.2009 r., 68, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1032, 16.07.2009 r., 217, Komisja Ustawodawcza oraz 120. Komisja Praw Człowieka,Praworządności i Petycji, PDF
 • 1031, 16.07.2009 r., 85, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1030, 15.07.2009 r., 161, Komisja Gospodarki Narodowej, 39. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 101. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1029, 31.07.2009 r., 167, Komisja Gospodarki Narodowej 48. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych,PDF
 • 1028, 15.07.2009 r., 100, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 160. Komisja Gospodarki Narodowej oraz 51. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu PDF
 • 1027, 15.07.2009 r., 118, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1026, 15.07.2009 r., 67, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 1025, 14.07.2009 r., 53, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 1024, 14.07.2009 r., 22, Komisja Środowiska, PDF
 • 1022, 14.07.2009 r., 44, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 1020, 14.07.2009 r., 84, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1019, 14.07.2009 r., 38, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1018, 14.07.2009 r., 67, Komisja Zdrowia, PDF
 • 1017, 14.07.2009 r., 159, Komisja Gospodarki Narodowej, 37. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych i 99. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej PDF
 • 1016, 14.07.2009 r., 158, Komisja Gospodarki Narodowej, oraz 36. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1015, 14.07.2009 r., 70, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 1014, 14.07.2009 r., 216, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1013, 14.07.2009 r., 215, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1012, 14.07.2009 r., 83, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1011, 14.07.2009 r., 157, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 1010, 9.07.2009 r., 98, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 1009, 8.07.2009 r., 117, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 1008, 8.07.2009 r., 35, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1007, 8.07.2009 r., 119, Komisja Praw Człowieka , Praworządności i Petycji, PDF
 • 1006, 8.07.2009 r., 46, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 1005, 3.07.2009 r., 97, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 156. Komisja Gospodarki Narodowej oraz 50. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu PDF
 • 1004, 1.07.2009 r., 34, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 1003, 1.07.2009 r., 96, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 155. Komisja Gospodarki narodowej oraz 33. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych PDF
 • 1002, 1.07.2009 r., 118, Komisja Praw Człowieka , Praworządności i Petycji oraz 214. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 1001, 1.07.2009 r., 154, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 45. Komisja Obrony Narodowej,PDF
 • 1000, 30.06.2009 r., 52, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 999, 30.06.2009 r., 21, Komisja Środowiska, PDF
 • 998, 30.06.2009 r., 43, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 997, 30.06.2009 r., 82, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 996, 30.06.2009 r., 213, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 995, 30.06.2009 r., 153, Komisja Gospodarki Narodowej,PDF
 • 994, 30.06.2009 r., 212, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 993, 30.06.2009 r., 66, Komisja Zdrowia, PDF
 • 992, 30.06.2009 r., 69, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 991, 25.06.2009 r., 117, Komisja Praw Człowieka , Praworządności i Petycji, PDF
 • 990, 25.06.2009 r., 95, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 989, 24.06.2009 r., 44, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 988, 24.06.2009 r., 152, Komisja Gospodarki Narodowej,PDF
 • 987, 24.06.2009 r., 32, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 986, 24.06.2009 r., 31, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 151. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 985, 24.06.2009 r., 150, Komisja Gospodarki Narodowej, 66. Komisja Spraw Unii Europejskiej oraz 30. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 984, 24.06.2009 r., 065, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 983, 19.06.2009 r., 64, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 982, 19.06.2009 r., 116, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 981, 18.06.2009 r., 41, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz 29. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 980, 18.06.2009 r., 211, Komisja Ustawodawcza oraz 149. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 979, 18.06.2009 r., 81, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 978, 18.06.2009 r., 80, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 20. Komisja Środowiska PDF
 • 977, 17.06.2009 r., 79, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 976, 17.06.2009 r., 148, Komisja Gospodarki Narodowej, 94. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 210. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 975, 16.06.2009 r.,78, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 19. Komisja Środowiska, PDF
 • 973, 16.06.2009 r., 51, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 972, 16.06.2009 r., 114, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 209. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 970, 16.06.2009 r., 93, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 969, 16.06.2009 r., 208, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 968, 16.06.2009 r., 116, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 92. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 207. Komisja Ustawodawcza PDF
 • 967, 16.06.2009 r., 49, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 966, 16.06.2009 r., 40, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 965, 16.06.2009 r., 65, Komisja Zdrowia, PDF
 • 964, 16.06.2009 r., 48, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 963, 16.06.2009 r., 68, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 962, 16.06.2009 r., 91, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej PDF
 • 961, 15.06.2009 r., 67, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 960, 15.06.2009 r., 39, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 959, 9.06.2009 r., 77, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 958, 9.06.2009 r., 76, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 957, 9.06.2009 r., 28, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 956, 9.06.2009 r., 75, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 18. Komisja Środowiska PDF
 • 955, 9.06.2009 r., 63, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 954, 5.06.2009 r., 38, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 953, 3.06.2009 r., 113, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 952, 2.06.2009 r., 115, Komisja Praw Człowieka,Praworządności i Petycji, PDF
 • 951, 28.05.2009 r., 112, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 206. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 950, 28.05.2009 r., 50, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz 205. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 949, 28.05.2009 r., 114, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,PDF
 • 948, 28.05.2009 r., 204, Komisja Ustawodawcza oraz 147. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 947, 28.05.2009 r., 64, Komisja Zdrowia,PDF
 • 946, 27.05.2009 r., 146, Komisja Gospodarki Narodowej,PDF
 • 945, 27.05.2009 r., 113, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 27. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych,PDF
 • 944, 27.05.2009 r., 113, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 27.Komisja Budżetu i Finansów Publicznych,PDF
 • 943, 27.05.2009 r., 90, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 942, 27.05.2009 r., 110, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 941, 27.05.2009 r., 143, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 940, 27.05.2009 r., 112, Komisja Praw Człowieka , Praworządności i Petycji, 203. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 939, 27.05.2009 r., 62, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 938, 27.05.2009 r., 26, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 937, 26.05.2009 r., 17, Komisja Środowiska, PDF
 • 936, 26.05.2009 r., 25, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 89. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 207. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 935, 26.05.2009 r., 74, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 934, 26.05.2009 r., 66, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 933, 26.05.2009 r., 109, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 932, 26.05.2009 r., 41, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 931, 26.05.2009 r., 16, Komisja Środowiska, PDF
 • 930, 26.05.2009 r., 108, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 201. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 929, 26.05.2009 r., 200, Komisja Ustawodawcza , PDF
 • 928, 26.05.2009 r., 24, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 142. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 927, 26.05.2009 r., 111, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 926, 26.05.2009 r., 199, Komisja Ustawodawcza , PDF
 • 925, 26.05.2009 r., 88, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 924, 26.05.2009 r., 37, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 923, 26.05.2009 r., 65, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 922, 26.05.2009 r., 141, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 921, 26.05.2009 r., 64, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 920, 21.05.2009 r., 110, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 919, 20.05.2009 r., 140, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 918, 19.05.2009 r., 63, Komisja Zdrowia, PDF
 • 917, 19.05.2009 r., 107, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 916, 19.05.2009 r., 87, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 915, 19.05.2009 r., 23, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 914, 19.05.2009 r., 86, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 913, 14.05.2009 r., 42, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 912, 14.05.2009 r., 198, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 911, 14.05.2009 r., 73, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 910, 14.05.2009 r., 139, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 909, 13.05.2009 r., 47, Komisja Ustawodawcza, 41. Komisja Obrony Narodowej PDF
 • 908, 13.06.2009 r., 106, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 109. Komisja Praw Człowieka, Petycji i Praworządności, PDF
 • 907, 13.05.2009 r., 46, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz 85. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 906, 13.05.2009 r., 061, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 905, 12.05.2009 r., 49, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 904, 12.05.2009 r., 108, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 903, 12.05.2009 r., 40, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 902, 12.05.2009 r., 72, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 901,12.05.2009 r., 15, Komisja Środowiska, PDF
 • 900, 12.05.2009 r., 45, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, 197. Komisja Ustawodawcza i 22. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 899, 12.05.2009 r., 84, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 898, 12.05.2009 r., 63, Komisja Spraw Zagranicznych , PDF
 • 897, 12.05.2009 r., 196, Komisja Ustawodawcza , PDF
 • 896, 12.05.2009 r., 71, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Praw Człowieka, Praworządności i PetycjiPDF
 • 893, 12.05.2009 r., 107, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 194.Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 892, 12.05.2009 r., 36, Komisja Kultury i Środków Przekazu , PDF
 • 891, 7.05.2009 r., 44, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu , PDF
 • 890, 7.05.2009 r., 43, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu , PDF
 • 889, 7.05.2009 r., 83, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 888, 7.05.2009 r.,106, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 105.Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 193. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 887, 7.05.2009 r., 192, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 886, 7.05.2009 r., 137, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 885, 6.05.2009 r., 104, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 884, 6.05.2009 r., 48, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 883, 6.05.2009 r., 70, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 882, 6.05.2009 r., 60, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 881, 6.05.2009 r., 40, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 880, 6.06.2009 r., 103, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 191. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 879, 6.05.2009 r., 35, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 878, 6.05.2009 r., 105, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 877, 6.05.2009 r., 82, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 190. Komisja Ustawodawcza oraz 102. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej PDF
 • 876,6.05.2009 r., 14, Komisja Środowiska, PDF
 • 875, 6.05.2009 r., 81, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 189. Komisja Ustawodawcza oraz 104. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 874, 6.05.2009 r., 136, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 873, 6.05.2009 r., 135, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 101. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 872, 6.05.2009 r., 80, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 871, 6.05.2009 r., 103, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 870, 6.05.2009 r., 61, Komisja Zdrowia, PDF
 • 869, 6.05.2009 r., 188, Komisja Ustawodawcza, 102. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 868, 6.05.2009 r., 69, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 13. Komisja Środowiska PDF
 • 867, 6.05.2009 r., 79, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 866, 23.04.2009 r., 34, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 865, 22.04.2009 r., 187, Komisja Ustawodawcza, 100. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 101. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 864, 22.04.2009 r., 68, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 863, 22.04.2009 r., 78, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 186. Komisja Ustawodawcza PDF
 • 862, 22.04.2009 r., 134, Komisja Gospodarki Narodowej, 185. Komisja Ustawodawcza oraz 77. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 861, 22.04.2009 r., 21, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 100. Komisja Praw Człowieka i Praworządności, PDF
 • 860, 22.04.2009 r., 133, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 184. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 859, 22.04.2009 r., 59, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 858, 22.04.2009 r., 20, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 183. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 857, 21.04.2009 r., 47, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 856, 21.04.2009 r., 42, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, 19. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 855, 21.04.2009 r., 99, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 854, 21.04.2009 r., 18, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 853, 21.04.2009 r., 76, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 132. Komisja Gospodarki Narodowej PDF
 • 852, 21.04.2009 r., 41, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, 17. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 182. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 851, 21.04.2009 r., 98, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 75. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 850, 20.04.2009 r., 74, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 849, 20.04.2009 r., 181, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 848,20.04.2009 r., 12, Komisja Środowiska, PDF
 • 847, 20.04.2009 r., 97, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 180. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 846, 20.04.2009 r., 99, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 845, 20.04.2009 r., 73, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 844, 20.04.2009 r., 39, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 843, 20.04.2009 r., 98, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 179. Komisja Ustawodawcza oraz 96. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 842, 20.04.2009 r., 39, Komisja Obrony Narodowej, 62. Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 841, 20.04.2009 r., 61, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 840, 17.04.2009 r., 95, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 839, 16.04.2009 r., 72, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 838, 16.04.2009 r., 67, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 837, 16.04.2009 r., 66, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 836, 15.04.2009 r., 131, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 835, 15.04.2009 r., 16, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 834, 15.04.2009 r., 178, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 833, 7.04.2009 r., 40, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 832, 7.04.2009 r., 46, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 831, 7.04.2009 r., 58, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 830, 2.04.2009 r., 94, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 177. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 829, 2.04.2009 r., 60, Komisja Zdrowia, 176. Komisja Ustawodawcza, 71. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 828, 2.04.2009 r., 45, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 827, 18.03.2009 r., 175, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 826, 2.04.2009 r., 174, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 825, 2.04.2009 r., 15, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 824, 2.04.2009 r., 70, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 65. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 823, 2.04.2009 r., 11, Komisja Środowiska, 129. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 822, 31.03.2009 r., 64, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 821, 2.04.2009 r., 38, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 820, 1.04.2009 r., 128, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 819, 1.04.2009 r., 127, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 97. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 818, 1.04.2009 r., 69, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 817, 31.03.2009 r., 96, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 173. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 816, 31.03.2009 r., 44, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 815, 31.03.2009 r., 59, Komisja Zdrowia, PDF
 • 814, 31.03.2009 r., 14, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 172. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 813, 31.03.2009 r., 13, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 93. Komisja Praw Człowieka i Praworządności oraz 171. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 812, 31.03.2009 r., 126, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 811, 31.03.2009 r., 63, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 810, 31.03.2009 r., 10, Komisja Środowiska, PDF
 • 808, 31.03.2009 r., 125, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 807, 31.03.2009 r., 124, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 9. Komisja Środowiska, PDF
 • 806, 31.03.2009 r., 170, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 805, 31.03.2009 r., 38, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 804, 26.03.2009 r., 92, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 803, 26.03.2009 r., 95, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 802, 26.03.2009 r., 91, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 169. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 801, 26 i 31.03.2009 r., 94, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 90. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 168. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 800, 26.03.2009 r., 89, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 167. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 799, 25.03.2009 r., 64, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 798, 25.03.2009 r., 123, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 797, 25.03.2009 r., 5, Komisja Środowiska, PDF
 • 796, 25.03.2009 r., 122, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 12. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 795, 25.03.2009 r., 7, Komisja Środowiska oraz 121. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 794, 25.03.2009 r., 37, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 793, 25.03.2009 r., 57, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 792, 24.03.2009 r., 39, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 791, 19.03.2009 r., 43, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 790, 19.03.2009 r., 93, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 788, 19.03.2009 r., 68, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 789, 19.03.2009 r., 120, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 787, 19.03.2009 r., 166, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 786, 19.03.2009 r., 92, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 37. Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, PDF
 • 785, 17.03.2009 r., 119, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 91. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 784, 18.03.2009 r., 90, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 88. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i 118. Komisja Gospodarki Narodowej PDF
 • 783, 18.03.2009 r., 59, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 782, 18.03.2009 r., 42, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 781, 18.03.2009 r., 165, Komisja Ustawodawcza, 87.Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 780, 17.03.2009 r., 11, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 779, 17.03.2009 r., 67, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 778, 17.03.2009 r., 61, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 777, 17.03.2009 r., 58, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 776, 17.03.2009 r., 36, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 775, 17.03.2009 r., 10, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 774, 17.03.2009 r., 58, Komisja Zdrowia, PDF
 • 773, 17.03.2009 r., 117, Komisja Gospodarki Narodowej, 164. Komisja Ustawodawcza i 66. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 772, 17.03.2009 r., 65, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 116. Komisja Gospodarki Narodowej, 163. Komisja Ustawodawcza, 57. Komisja Zdrowia, PDF
 • 771, 17.03.2009 r., 60, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 770, 17.03.2009 r., 57, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 767, 17.03.2009 r., 56, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 766, 17.03.2009 r., 38, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 764, 17.03.2009 r., 115, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 761, 12.03.2009 r., 35, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 759, 11.03.2009 r., 89, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 758, 11.03.2009 r., 9, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 757, 11.03.2009 r., 86, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 756, 5.03.2009 r., 114, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 755, 5.03.2009 r., 113, Komisja Gospodarki narodowej oraz  88. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,PDF
 • 753,5.03.2009 r., 59, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 751, 5.03.2009 r., 87, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 58. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,PDF
 • 750, 5.03.2009 r., 84, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 86. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 749,5.03.2009 r., 6, Komisja Środowiska, PDF
 • 748, 5.03.2009 r., 85, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 35. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 747, 4.03.2009 r., 56, Komisja Zdrowia, PDF
 • 745, 3.03.2009 r., 8, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 744, 3.03.2009 r., 111, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 7. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 743, 3.03.2009 r., 57, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 742, 3.03.2009 r., 32, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 740, 3.03.2009 r., 55, Komisja Zdrowia, PDF
 • 739, 3.03.2009 r., 110, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 738, 3.03.2009 r., 161, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 737, 3.03.2009 r., 64, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 736, 3.03.2009 r., 83, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 733, 3.03.2009 r., 56, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 731, 2 i 3.03.2009 r., 84, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 730, 26.02.2009 r., 54, Komisja Zdrowia, PDF
 • 729, 25.02.2009 r., 83, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 109. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 728, 25.02.2009 r., 108, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 727, 25.02.2009 r., 5, Komisja Środowiska, PDF
 • 726, 25.02.2009 r., 83, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 725, 25.02.2009 r., 107, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 723, 25.03.2009 r., 82, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 722, 18.02.2009 r., 160, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 721, 18.02.2009 r., 55, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 720, 18.02.2009 r., 31, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz 159. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 719, 18.02.2009 r., 158, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 718, 18.02.2009 r., 81, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 82. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 717, 17.02.2009 r., 6, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 81. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 716, 17.02.2009 r., 80, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 715, 17.02.2009 r., 157, Komisja Ustawodawcza oraz 79. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 714, 17.02.2009 r., 106, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 713, 17.02.2009 r., 105, Komisja Gospodarki Narodowej, 156. Komisja Ustawodawcza, 78. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 712, 17.02.2009 r., 33, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 711, 17.02.2009 r., 77, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 155. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 710, 17.02.2009 r., 40, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 709, 17.02.2009 r., 80, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 708, 17.02.2009 r., 5, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 79.Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 707, 17.02.2009 r., 39, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 706, 17.02.2009 r., 154, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 705, 16.02.2009 r., 76, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 153. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 704, 16.02.2009 r., 152, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 703, 16.02.2009 r., 151, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 702, 7.02.2009 r., 51, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 701, 12.02.2009 r., 54, Komisja Zdrowia, PDF
 • 700, 12.02.2009 r., 52, Komisja Zdrowia, PDF
 • 699, 12.02.2009 r., 75, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 698, 12.02.2009 r., 3, Komisja Środowiska, PDF
 • 697, 11.02.2009 r., 53, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 696, 10.02.2009 r., 33, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 695, 10.02.2009 r., 54, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 694, 10.02.2009 r., 32, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 693, 5.02.2009 r., 32, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 692, 5.02.2009 r., 78, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 691, 5.02.2009 r., 150, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 690, 5.02.2009 r., 38, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 689, 5.02.2009 r., 37, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz 77. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 688, 5.02.2009 r., 63, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 687, 5.02.2009 r., 104, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 76. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 686, 5.02.2009 r., 62, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 75. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i 103. Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 685, 4.02.2009 r., 4, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 684, 3.02.2009 r.,37, Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich, PDF
 • 683, 3.02.2009 r., 53, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 682, 3.02.2009 r., 102, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 681, 3.02.2009 r., 31, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 680, 3.02.2009 r., 52, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 679, 3.02.2009 r., 31, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 678, 3.02.2009 r., 3, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 677, 3.02.2009 r., 51, Komisja Spraw Unii Europejskiej oraz 51. Komisja Zdrowia, PDF
 • 676, 3.02.2009 r., 50, Komisja Spraw Unii Europejskiej oraz 50. Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 675, 3.02.2009 r., 50, Komisja Zdrowia, PDF
 • 674, 3.02.2009 r., 74, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 672, 3.02.2009 r., 36, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, PDF
 • 671, 2.02.2009 r., 48, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 670, 29.01.2009 r., 30, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 669, 29.01.2009 r., 29, Komisja Kultury i Środków Przekazu, PDF
 • 668, 29.01.2009 r., 61, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 667, 29.01.2009 r., 49, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 666, 28.01.2009 r., 149, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 665, 28.01.2009 r., 148, Komisja Ustawodawcza oraz 74. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 664, 27.01.2009 r., 30, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 663, 21.01.2009 r., 73, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 662, 21.01.2009 r., 101, Komisja Gospodarki Narodowej oraz 72. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 661, 21.01.2009 r., 100, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 660, 21.01.2009 r., 2, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 659, 21.01.2009 r., 48, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 658, 15.91.2009 r., 2, Komisja Środowiska, PDF
 • 657, 15.01.2009 r., 147, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 656, 15.01.2009 r., 36, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 655, 15.01.2009 r., 99, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 654, 15.01.2009 r., 1, Komisja Środowiska, PDF
 • 653, 15.01.2009 r., 1, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, PDF
 • 652, 15.01.2009 r., 73, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 146. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 651, 14.01.2009 r., 71, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 650, 14.01.2009 r., 72, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 60. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 649, 14.01.2009 r., 145, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 648, 13.01.2009 r., 147, Komisja Ustawodawcza oraz 52. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 647, 13.01.2009 r., 35, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, PDF
 • 646, 13.01.2009 r., 47, Komisja Spraw Unii Europejskiej, PDF
 • 645, 13.01.2009 r., 29, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, PDF
 • 644, 13.01.2009 r., 98, Komisja Gospodarki Narodowej, 49. Komisja Zdrowia, 50. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 143. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 643, 13.01.2009 r., 30, Komisja Obrony Narodowej, PDF
 • 642, 13.01.2009 r., 47, Komisja Spraw Zagranicznych, PDF
 • 641, 13.01.2009 r., 58, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 639, 13.01.2009 r., 142, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 638, 13.01.2009 r., 45, Komisja Spraw Zagranicznych, 141. Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 637, 9.01.2009 r., 70, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, PDF
 • 636, 8.01.2009 r., 71, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 635, 8 i 13.01.2009 r., 140, Komisja Ustawodawcza oraz 70. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 634, 8.01.2009 r., 69, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, PDF
 • 633, 8.01.2009 r., 139, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 632, 8 i 13.01.2009 r., 57, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, PDF
 • 631, 8.01.2009 r., 138, Komisja Ustawodawcza, PDF
 • 630, 7.01.2009 r., 97, Komisja Gospodarki Narodowej, PDF
 • 629, 7.01.2009 r., 51, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PDF
 • 628, 6.01.2009 r., 48, Komisja Zdrowia, PDF