Wydarzenia - Senat RP

Archiwum kroniki VII kadencji20.10.2011 r.Emir Kataru złożył wizytę w Senacie

11.10.2011 r.Senatorowie VIII kadencji

4.10.2011 r.Wizyta André Hamerskiego

26.09.2011 r.Spotkanie przewodniczących komisji właściwych do spraw rolnictwa parlamentów państw członkowskich UE
Materiały z konferencji

23.09.2011 r.Konferencja "List do Taty"

16.09.2011 r.Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów parlamentów państw członkowskich UE

16.09.2011 r.Przewodnicząca Bundesratu RFN, premier Nadrenii Północnej Westfalii z wizytą w Senacie

16.09.2011 r.Konferencja przewodniczących parlamentów w Pradze

16.09.2011 r.Konferencja "Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego"

13-14.09.2011 r.Ostatnie posiedzenie Senatu VII kadencji

13.09.2011 r.Marszałek spotkał się z grupą chińskich dziennikarzy

13.09.2011 r.Otwarcie wystawy "Stutthof 1939-1945. Historia i jej Świadkowie"

12.09.2011 r.Zakończyła prace Polonijna Rada Konsultacyjna

12.09.2011 r."Potrzeby i możliwości finansowania polityki energetycznej UE do 2020 r."

9.09.2011 r.Minister Spraw Zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu w Senacie

9.09.2011 r.Dziennikarskie nagrody marszałka Senatu

6.09.2011 r.Edukacja dla demokracji w VII kadencji Senatu RP

28-30.08.2011 r.XX Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

11.08.2011 r.Uczestnicy Szkoły Liderów z wizytą w Senacie

30.07.2011 r.XV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Dolny Śląsk 2011

27.07.2011 r.Przewodniczący Rady Państwowej Słowenii w Senacie

27.07.2011 r.Forum Dialogu Polsko-Litewskiego

26.07.2011 r.Konferencja poświęcona strategii pomocy rozwojowej dla Afryki

25.07.2011 r."Rynek wewnętrzny" - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych

19.07.2011 r.Konferencja "Przebieg inwestycji infrastrukturalnych w transporcie"

18.07.2011 r.Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, polityki regionalnej oraz infrastruktury, poświęcone przyszłości polityki spójności

12.07.2011 r.Wystawa w Senacie: "Polska - tradycje parlamentaryzmu do 1791 r."

12.07.2011 r.Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w Egipcie

12.07.2011 r.Posiedzenie komisji międzyparlamentarnej Parlament Europejski - parlamenty narodowe poświęcone wspólnej polityce rolnej (WPR) do 2020 r.

11.07.2011 r.Spotkanie przewodniczących Konferencji Organów Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)

11.07.2011 r.Depesza kondolencyjna wystosowana do Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej

7.07.2011 r.Minister Spraw Zagranicznych Algierii w Senacie

6.07.2011 r.Wystawa "Historia polonijnego ruchu sportowego w latach 1887-2011"

5.07.2011 r.Wręczenie nagród laureatom konkursu dla dzieci i młodzieży polonijnej "Być Polakiem"

5.07.2011 r.Uczestnicy Szkoły Liderów Polonijnych w Senacie

2.07.2011 r.Dzień Otwarty w Senacie z okazji rozpoczęcia prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

1.07.2011 r.Zgromadzenie Posłów i Senatorów z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

21-22.06.2011 r.Wizyta Marszałka Senatu w Republice Czeskiej

17.06.2011 r.Zakończenie projektu edukacyjnego "Prezydencja dziś"

17.06.2011 r.Senat przeznaczył ponad 12 mln zł na tegoroczną polonijną akcję letnią dla ponad 12 tys. dzieci i młodzieży

17.06.2011 r.Spotkanie Konwentów Sejmu i Senatu z Konferencją Przewodniczących Parlamentu Europejskiego

16-19.06.2011 r.XIII Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy

15.06.2011 r.Delegacja chińskiego parlamentu z wizytą w Senacie

15.06.2011 r.Wizyta przewodniczącego parlamentu Węgier

15.06.2011 r.Wystawa "Kolbe. Historia życia św. Maksymiliana"

10.06.2011 r.Wizyta Sybiraków z Republiki Południowej Afryki w Senacie

10.06.2011 r.Posiedzenie Poszerzonej Komisji Stałej Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego

10.06.2011 r.Senat 20 dni przed rozpoczęciem prezydencji

9.06.2011 r."Archiwa Przełomu 1989 -1991" - projekt Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta

8.06.2011 r.Ogólnopolski konkurs "List do Taty"

7.06.2011 r.Prezydent Turcji złożył wizytę w Senacie

7.06.2011 r.Konferencja "Chemia w rozwoju i postępie cywilizacji"

6.06.2011 r.Przewodnicząca Parlamentu Republiki Albanii w Senacie

31.05-2.06.2011 r.III Forum Regionów Polski i Rosji

2.06.2011 r.Konferencja "Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie dolnej Wisły)"

26.05.2011 r.Przewodniczący parlamentu Mołdowy z wizytą w Senacie

24-27.05.2011 r.Wizyta przewodniczącego Senatu Pakistanu

25.05.2011 r.Wystawa "Katyń - Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia i z innych obszarów obecnej Republiki Czeskiej"

24.05.2011 r.Konferencja "Propozycje zmian w ustawie o funduszu sołeckim, zmian prawnych dotyczących wspólnot gruntowych i projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym"

20.05.2011 r.Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego

19.05.2011 r.Wizyta delegacji Rady Narodowej Konfederacji Szwajcarskiej

19.05.2011 r.Wicepremier Gruzji w Senacie

15-16.05.2011 r.Marszałek Bogdan Borusewicz z wizytą w Tunezji

11.05.2011 r.Wystawa z okazji 30. rocznicy rejestracji NSZZ RI "Solidarność"

10.05.2011 r.Konferencja "30. rocznica rejestracji NSZZ RI "Solidarność"

6.05.2011 r.Dzień Polonii i Polaków Za Granicą

6.05.2011 r.Ambasador polszczyzny

4.05.2011 r.Para królewska Szwecji z wizytą w Senacie

3.05.2011 r.Życzenia z okazji Święta Narodowego 3 maja

3.05.2011 r.Dzień otwarty w Senacie

27.04.2011 r.Wystawa "W 90-lecie powstań śląskich. Powstańcza symbolika"

19.04.2011 r.Spotkanie senatorów i posłów z przedstawicielami Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego (EMPL).

15.04.2011 r.Konferencja "Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II. Wskazania dla polityków"

10.04.2011 r.Uroczystość złożenia kwiatów przed tablicami w Sejmie

10.04.2011 r.Minął rok od tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem

8.04.2011 r.Konferencja "Odzyskać z niepamięci - w 66 rocznicę wyzwolenia kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück"

6.04.2011 r.Premier Malty z wizytą w Senacie

4-5.04.2011 r.Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE w Brukseli

30.03.2011 r.Wystawa "Odzyskać z niepamięci"

24.03.2011 r.Rok Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii

22.03.2011 r.Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy, Litwy i Polski

17.03.2011 r.Inauguracyjne spotkanie parlamentarnego zespołu "Mazury, cud natury"

16.03.2011 r.Wystawa "Fundacja Kościuszkowska - amerykańskie centrum polskiej kultury. The Kosciuszko Foundation - the American Center of Polish Culture"

14.03.2011 r.Wizyta delegacji parlamentu Chorwacji z jej przewodniczącym Luką Bebicem w Polsce

11.03.2011 r.Depesza Kondolencyjna Marszałka Senatu w związku z tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi w Japonii

1.03.2011 r.W Senacie o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej

1.03.2011 r.Konferencja "Polska piłka nożna przed Euro 2012"

22.02.2011 r.Obecny stan oraz przyszłość ogólnopolskich i regionalnych mediów publicznych

20.02.2011 r.Dzień otwarty w Sejmie i Senacie

7.02.2011 r.Seminarium "Wolność zrzeszania się"

3.02.2011 r.Wizyta prezydenta Ukrainy

2.02.2011 r.Spotkanie Marszałka Senatu z Korpusem Dyplomatycznym

1.02.2011 r.Konferencja "Gospodarka wodna - stan aktualny i zadania na przyszłość"

27.01.2011 r.Senaty polski i francuski złożyły hołd Marii Skłodowskiej-Curie

25.01.2011 r.Konferencja "Wpływ kodeksu żywnościowego FAO/WHO na produkcję bezpiecznej żywności"

12.01.2011 r.Wystawa "Żołnierze Warszyca"

22.12.2010 r.Obchody 20. rocznicy przekazania insygniów prezydenta RP

17.12.2010 r.Konferencja "Parlamentarny wymiar polskiego przewodnictwa w UE w II połowie 2011 r.

17.12.2010 r.4.posiedzenie Zespołu Doradców Marszałka Senatu ds. Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej

16.12.2010 r.Marszałek Senatu spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Słowacji

16.12.2010 r.Spotkanie opłatkowe w Senacie

15.12.2010 r.Wystawa "W kręgu przyjaciół Fryderyka Chopina"

14.12.2010 r.Konferencja "Kapitał polski w Rosji - warunki inwestowania, zagrożenia i szanse"

12-13.12.2010 r.Wizyta marszałka Senatu na Węgrzech

9.12.2010 r.Gala Nominatów XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

8.12.2010 r.Udział wicemarszałek Senatu w uroczystościach pogrzebowych Ireny Anders

30.11. - 1.12.2010 r.Wizyta marszałka Senatu na Ukrainie

27.11.2010 r.Konferencja "Harcerstwo niepokorne"

25.11.2010 r.Marszałek Senatu otrzymał order "Altan Gadas"

24.11.2010 r.Wystawa "Gdańsk światową stolicą bursztynu"

24.11.2010 r.Wystawa "Jeden dzień na Łotwie"

23.11.2010 r.Konferencja "Sport wyczynowy - stan i perspektywy"

17.11.2010 r.Grażyna Sztark nowym wicemarszałkiem Senatu

16.11.2010 r.Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym parlamentu Gruzji

12-16.11.2010 r.56. Doroczna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie

5.11.2010 r.Konferencja pt. "Samorząd przyjazny seniorom" zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych

4.11.2010 r.XII Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Partnerstwa Regionalnego Plus (+)
(www.senat.gov.pl/k7/partnerstwo/indexp.htm)

4.11.2010 r.Premier Czech w Senacie

4.11.2010 r.Przewodniczący parlamentu Węgier w Senacie

4.11.2010 r.Marszałek Senatu przyjął przewodniczącego parlamentu Chorwacji

2.11.2010 r.W Senacie o współpracy polsko-chińskiej

28.10.2010 r.Marszałek Senatu spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji

20.10.2010 r. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 18 parlamentarzystów

19.10.2010 r. Dni Krajny w Senacie

19.10.2010 r. Władysław Zachariasiewicz przekazał swoje zbiory do Archiwum Akt Nowych

19.10.2010 r. Konferencja "W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu"

18-19.10.2010 r. Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

16.10.2010 r. Senatorowie wygrali 3:0 mecz ze śląskimi profesorami

13-20.10.2010 r.Rosyjscy parlamentarzyści przebywali z wizytą studyjną w Polsce

13.10.2010 r.Parlamentarzyści z Kuwejtu w Senacie

9.10.2010 r. Polska szkoła w Rumunii nosi imię Krystyny Bochenek

8.10.2010 r. III sesja zgromadzenia parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy w Wilnie

8.10.2010 r. Konferencja "Skazani na ubóstwo!?"

6.10.2010 r. Konferencja "Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce"
(Materiały z konferencji 3,4 MB

6.10.2010 r. Wojciech Sawicki sekretarzem generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

5.10.2010 r.Przewodniczący Izby Gmin w Senacie

30.09.2010 r.Wizyta afgańskiej delegacji w Senacie

29.09.2010 r.Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Senacie

28.09.2010 r.Wizyta Rumuńsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni

20.09.2010 r.Gala jubileuszowa z okazji 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

15.09.2010 r.Nagrody Marszałka Senatu w konkursie dla dziennikarzy - rozdane

13-14.09.2010 r.Delegacja Senatu z wizytą w Norwegii

2-10.09.2010 r.Wizyta marszałka Senatu RP na Syberii

6.08.2010 r.Bronisław Komorowski złożył przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym

8-9.07.2010 r.Spotkanie przedstawicieli komisji ds. europejskich parlamentów Polski, Danii i Cypru

7.07.2010 r.Wystawa fotograficzna "Hades?"

6.07.2010 r.Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz złożył gratulacje Prezydentowi Elektowi Bronisławowi Komorowskiemu

2.07.2010 r.Orędzie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

28.06.2010 r.Teofil III Patriarcha Jerozolimy i Całej Palestyny w Senacie

24.06.2010 r.Marszałek Senatu na zakończeniu edycji Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda

23.06.2010 r.Wizyta mongolskich parlamentarzystów w Senacie

22.06.2010 r. Konferencja "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - usługi techniczne i zdrowotne"

19.06.2010 r.Wystawa Senatu podczas Pikniku Archiwalnego

18.06.2010 r.Marszałek Senatu przyjął ministra spraw zagranicznych Brazylii

11-12.06.2010 r.Europejska Konferencja Przewodniczących Parlamentów

10.06.2010 r.Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic z wizytą w Senacie

8.06.2010 r. Konferencja "Mikro jest piękne"

7-8.06.2010 r.Forum samorządów Polski i Francji

7.06.2010 r. Konferencja w 20. rocznicę ustanowienia przez Kongres Stanów Zjednoczonych programu pomocy dla odrodzonego Senatu i Sejmu RP
27.05.2010 r.Senat uczcił 20-lecie samorządu terytorialnego

26.05.2010 r.Wystawa "30 maja 1960 w Zielonej Górze. W obronie domu katolickiego"

18.05.2010 r. II Forum Regionów Polska-Rosja

15.05.2010 r.Senat nocą

12.05.2010 r. Konferencja "Fundusz sołecki - po roku"

3.05.2010 r.Dzień Otwarty w Senacie i Sejmie

2.05.2010 r.Wizyta marszałka Senatu w Kandadzie

30.04.2010 r.Podopieczni Fundacji Rodzin Górniczych odwiedzili Senat

27.04.2010 r. Konferencja "Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa"

16.04.2010 r.Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy w Rzymie

14.04.2010 r.Projekt edukacyjny "Społeczeństwo demokratyczne"

14.04.2010 r.Parlament Europejski uczcił pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem

13.04.2010 r.Marszałek Senatu oddał hołd oficerom Biura Ochrony Rządu

13.04.2010 r.Senat w żałobie

08.04.2010 r.Wystawa "Południowe Podlasie - dziś i jutro"

07.04.2010 r.Koncert w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

31.03.2010 r.Konkurs wiedzy o parlamencie oraz ludziach, tworzących jego dzieje

29.03.2010 r.Prezes Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej w Senacie

29.03.2010 r.Kondolencje marszałka Senatu po zamachach w Moskwie

26.03.2010 r.Uroczystość pośmiertnego odznaczenia senator II RP Władysławy Macieszyny

24.03.2010 r.Wenezuelski dziennikarz i opozycjonista u marszałka Senatu

15-19.03.2010 r.Wizyta marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w Japonii

17.03.2010 r.W Senacie o organizmach modyfikowanych genetycznie

6-14.03.2010 r.Zimowe Igrzyska Polonijne w Zakopanem

10.03.2010 r.Przewodniczący parlamentu Gruzji w Senacie

3.03.2010 r.Wyróżnienie dla Senatu RP

3.03.2010 r.Wizyta ministra ds. europejskich i międzynarodowych Austrii

25.02.2010 r. Konferencja "90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk"

23-24.02.2010 r.Spotkanie parlamentarnych komisji samorządu terytorialnego państw Grupy Wyszehradzkiej

22-23.02.2010 r. Konferencja "Traktat z Lizbony - traktatem parlamentów europejskich"

18.02.2010 r.Wizyta premiera Mołdowy

17.02.2010 r.Wystawa "Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939"

17.02.2010 r.Depesza marszałka Senatu

16.02.2010 r.Marszałek Senatu spotkał się z korpusem dyplomatycznym

9-10.02.2010 r.Wizyta marszałka Senatu w Moskwie

28.01.2010 r.Wizyta premiera Maroka

26.01.2010 r.Wizyta przewodniczącej Rady Narodowej Republiki Austrii Barbary Prammer

26.01.2010 r.Wizyta kanadyjskiego ministra ds. imigracji Jasona Kenneya

22.01.2010 r.Wizyta przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

16.01.2010 r. Marszałek Bogdan Borusewicz odebrał Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji

12.01.2010 r. Wystawa "Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografii i publicystyce 1764-1919"

5.01.2010 r. Noworoczny Recital Chopinowski w Senacie

16.12.2009 r. Spotkanie opłatkowe

15.12.2009 r. Świąteczne spotkanie marszałka Senatu z dziennikarzami

15.12.2009 r. Konferencja "Słowacki współczesny"

15.12.2009 r. Konferencja "Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP"

14.12.2009 r. Konferencja "Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne"

11.12.2009 r. Konferencja "90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia - teraźniejszość - przyszłość"

11.12.2009 r. Pierwsza polska edycja projektu "Utwórzmy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców za Granicą"

10.12.2009 r. Marszałek Senatu odebrał Międzynarodową Nagrodę Praw Człowieka im. Reinera Hildebrandta

7.12.2009 r. Depesza kondolencyjna marszałka Senatu w związku z tragedią w Permie

5.12.2009 r.Życzenia marszałka Senatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

27.11.2009 r.Wizyta prezydenta Republiki Łotewskiej

25.11.2009 r.Wizyta wiceprzewodniczącego parlamentu Gruzji

25.11.2009 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy

23.11.2009 r. Koncert galowy dedykowany Ryszardowi Kaczorowskiemu

24.11.2009 r. Spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z przedstawicielem brazylijskiej Polonii - wnukiem marszałka Senatu RP w latach 1928-30

20.11.2009 r. W drodze do wolności

19.11.2009 r. 65. rocznica przybycia polskich dzieci-tułaczy do Nowej Zelandii

17.11.2009 r. Konferencja "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie"

11.11.2009 r. Dzień Otwarty w Sejmie i Senacie

11.11.2009 r. Depesza gratulacyjna przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Armenii z okazji Święta Niepodległości

11.11.2009 r. Depesza gratulacyjna przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej z okazji Święta Niepodległości

11.11.2009 r. Depesza gratulacyjna przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej z okazji Święta Niepodległości

11.11.2009 r. Depesza gratulacyjna przewodniczącego Parlamentu Republiki Mołdowy z okazji Święta Niepodległości

11.11.2009 r. Depesza gratulacyjna ambasadora Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z okazji Święta Niepodległości

11.11.2009 r. Depesza gratulacyjna przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy z okazji Święta Niepodległości

10.11.2009 r. Gala nominantów Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

6.11.2009 r. Konferencja "Wychowanie fizyczne i sport w szkole"

11.2009 r. Wystawa "Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 roku"

28.10.2009 r. Konferencja "Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo ale jakie?"

27.10.2009 r. Panel dyskusyjny "Język polskiej polityki po 1989 roku"

23.10.2009 r.Nadzwyczajne Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy w Gdańsku
22.10.2009 r.Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Pierwszej Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów Rene van der Lindenem
21.10.2009 r.Wicemarszałek Romaszewski przyjął delegację parlamentu węgierskiego
15.10.2009 r.Szkolenie "Euro dla Polonii"
14.10.2009 r. Konferencja "Gminne systemy energetyki odnawialnej" (program)

9.10.2009 r.Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek otworzyła szkołę w Pojana Mikuli
7.10.2009 r.Wystawa "Kazimierz Pułaski - bohater Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki"
7.10.2009 r.Delegacja Cypryjsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w Senacie
28.09.2009 r.Marszałek Senatu RP w Strasburgu
21-22.09.2009 r.Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII Kadencji
19-20.09.2009 r.Jubileuszowe Regaty 20-lecia Odrodzonego Senatu RP
19.09.2009 r.W Passy odsłonięto tablicę upamiętniającą Marię Skłodowską-Curie
18.09.2009 r.Forum Regionów Polski i Rosji
18.09.2009 r.Debata "Mosty na Wschód"
"Jak polskie organizacje pozarządowe mogą wspierać młode demokracje"
18.09.2009 r.XX-lecie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
17.09.2009 r.Inauguracja Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia
14.09.2009 r.Nagrody Marszałka Senatu i nagrody Fidelis Poloniae - rozdane
14.09.2009 r."Historia Kartą pisana"
1.09.2009 r.List przewodniczącego Senatu Republiki Włoskiej w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
Odpowiedź marszałka Senatu RP
27.08.2009 r.Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz uczestniczył w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Berlinie
25.08.2009 r.Słuchacze Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej gościli w Senacie
25.08.2009 r.Podsumowanie akcji "Lato z Polską"
12.08.2009 r.Depesza kondolencyjna do przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej
9.08.2009 r.IV Festiwal Teatrów Dziecięcych z Zagranicy we Włocławku
7-9.08.2009 r.15. Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie
4-6.08.2009 r.Wizyta delegacji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie
2.08.2009 r.Letnie Igrzyska Polonijne "Toruń 2009"
31.07.2009 r.Senatorowie przygotowują projekt ustawy o petycjach obywatelskich
31.07.2009 r.Powstaniec podziękował marszałkowi Senatu za uczczenie pamięci bohaterów sierpnia 1944
23.07.2009 r.Wizyta marszałka w Wytwórni Papierów Wartościowych
22.07.2009 r.Marszałek i senatorowie na Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
13.07.2009 r.Communitas terrae
Dzieje polskiej demokracji szlacheckiej XV-XVIII w.
4.07.2009 r.Dzień Otwarty w Senacie RP
Zjazd rówieśników Izby
3.07.2009 r.Uroczyste obchody XX-lecia odrodzonego Senatu
1.07.2009 r.Spotkanie marszałka Senatu ze słuchaczami Szkoły Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady
30.06.2009 r.Spotkanie marszałka Senatu z prezesem Zarządu General Electric
30.06.2009 r.Jeffrey R. Immelt o nowym porządku ekonomicznym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
30.06.2009 r.List marszałka Senatu do przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej
30.06.2009 r.Konferencja "Samorząd terytorialny w państwie i w społeczeństwie"
29.06.2009 r.Seminarium "Dobre rządzenie w regionach
czyli jak tworzyć regionalne mechanizmy rozwojowe"
26.06.2009 r.Wystawa fotograficzna "Senat na rzecz Polonii"
26.06.2009 r.Spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy w Lublinie
25.06.2009 r.Australijskie rezolucje upamiętniające 20.rocznicę historycznych wyborów w Polsce
23.06.2009 r.Konferencja "Samorządowy lider zarządzania 2009 - usługi społeczne"
23.06.2009 r.List marszałka Senatu do przewodniczącego Islamskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego Islamskiej Republiki Iranu
18.06.2009 r.Marszałek Senatu otrzymał Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej
18.06.2009 r.10. rocznica wizyty Jana Pawła II w polskim parlamencie
18.06.2009 r.Wystawa "Uchodźcy"
17.06.2009 r.Otwarcie wystawy plakatów "Wybory 89"
16.06.2009 r.Otwarcie wystawy "Historia zza żelaznej kurtyny" w Pałacu Sapienza w Rzymie
15.06.2009 r.Wizyta delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rumunii
9.06.2009 r.Konferencja "Handel detaliczny w Polsce - warunki rozwoju rynku"
6.06.2009 r.Piknik historyczny
6.06.2009 r.Uroczyste spotkanie byłych posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
3.06.2009 r.Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
3.06.2009 r.Wspólne posiedzenie posłów i senatorów
3.06.2009 r.Otwarcie wystawy "Polska droga do wolności 1980-1989"
2-3.06.2009 r.Obchody 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.
1.06.2009 r."Wybory 89" - wystawa plakatów wyborczych
29.05.2009 r. Konferencja historyczno-politologiczna "Dwadzieścia lat po przełomie; tradycje i współczesność demokracji parlamentarnej w Polsce"
27.05.2009 r.Wystawa "Wojciech Korfanty - współtwórca II Rzeczypospolitej"
23.05.2009 r.Finał programu "Edukacja dla demokracji"
22-23.05.2009 r.Konferencja "Polska po 20 latach wolności"
21.05.2009 r.Panel naukowy "Wychodzenie Polski z komunizmu - 20. rocznica wyborów czerwcowych 1989 roku"
14.05.2009 r.Wizyta premiera Turcji w Senacie
13.05.2009 r.Wizyta ministra przemysłu i energetyki Republiki Azerbejdżanu
12.05.2009 r.Konferencja "Ochrona dzieci przed uzależnieniami"
3.05.2009 r.Życzenia z okazji Święta Narodowego 3 maja
3.05.2009 r.Dzień otwarty w Sejmie i Senacie
1.05.2009 r.Wystąpienie telewizyjne Bogdana Borusewicza marszałka Senatu RP z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą
30.04.2009 r.Archiwum Emigracyjnej Atlantydy - wystawa w Senacie
30.04.2009 r.Wystawa "Harcerski szlak niepodległości - Wołyń"
29.04.2009 r.Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w Senacie
27-28.04.2009 r.Wizyta marszałka Senatu w Berlinie
25.04.2009 r.Dzień Polonii i Polaków za Granicą
22.04.2009 r.Wystawa poświęcona Stefanowi Korbońskiemu
21.04.2009 r.Finał konkursu "Sołtys Roku 2008"
21.04.2009 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii
20.04.2009 r.Wizyta przewodniczącej Najwyższego Komitetu ds. Przyznawania Nagrody Wzorowej Matki dla Wyróżniającej się Rodziny
17.04.2009 r.XI Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy
15.04.2009 r.Prof. Andrzej Stelmachowski spoczął na Starych Powązkach
7.04.2009 r.Zmarł profesor Andrzej Stelmachowski
6.04.2009 r.Depesza do przewodniczącego Senatu Włoch
2.04.2009 r.Wręczenie nagród laureatom konkursu na plakat "Rok Polskiej Demokracji i 20-lecie Senatu RP"
1.04.2009 r.Wystawa pt. "Moją polityką jest miłość"- Święta Urszula - Julia Maria hr. Ledóchowska (1865 - 1939)
30-31.03.2009 r.Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Francji, Niemiec i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego
25.03.2009 r.Uroczysta gala I Edycji Konkursu Oskary Sportowe Gminess 2008
23.03.2009 r.Konkurs na plakat "Rok Polskiej Demokracji" - rozstrzygnięty
20.03.2009 r.Słuchacze Wschodnioeuropejskiej Szkoły Badań Politycznych w Senacie
19.03.2009 r.Spotkanie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gerardem Larcherem
18.03.2009 r.Wizyta Przewodniczącego Parlamentu Łotwy
18.03.2009 r.Wizyta przewodniczącego Grupy Węgiersko-Polskiej parlamentu węgierskiego
5.03.2009 r.Wizyta prezydenta Rumunii
27-28.02.2009 r.Marszałek Senatu wziął udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE
24-25.02.2009 r.Wizyta Marszałka Senatu we Włoszech
20.02.2009 r."Edukacja dla demokracji"
18.02.2009 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Gruzji
18.02.2009 r.Wystawa: Autorytety: Lech Bądkowski
17.02.2009 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Armenii
16.02.2009 r.Konferencja "Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jako organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, w kontekście rządowego planu przekształceń szpitali - przyszłość szpitali samorządowych"
10.02.2009 r.Konferencja "Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej"
10.02.2009 r.Tomas Venclova w Senacie
10.02.2009 r.Marszałek odwołał wizytę
10.02.2009 r.Depesza do przewodniczącego Senatu Australii
3.02.2009 r.Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym
29.01.2009 r.Konferencja "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci."
26.01.2009 r.Wizyta prezydenta Malty
26.01.2009 r.Wizyta przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej
20.01.2009 r.Obrady "Senatu młodych senatorów"
15.01.2009 r.Inauguracja Roku Polskiej Demokracji
14.01.2009 r.Wizyta premiera Republiki Litewskiej
9.01.2009 r.Wizyta przewodniczącego Szwajcarsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej
6.01.2009 r.Konferencja "Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w Polsce, w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży"
18.12.2008 r.Spotkanie opłatkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu
11.12.2008 r.Wizyta Dalajlamy XIV
11.12.2008 r.Posiedzenie Zespołu doradców do spraw migracji ekonomicznej obywateli polskich do państw członkowskich Unii Europejskiej
8.12.2008 r.Spotkanie komisji edukacji i kultury parlamentów Unii Europejskiej
4.12.2008 r.Wystawa poświęcona Józefowi Teofilowi Teodorowiczowi
3.12.2008 r.Wystawa "Uwolnić chodniki"
2.12.2008 r."Niepełnosprawni w podróży"
30.11-1.12.2008 r.Spotkanie komisji ds. rolnictwa parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej
27.11.2008 r."Twórcy niepodległości 1918-1922"
27.11.2008 r."Wpływ amerykańskiego kryzysu na bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE i Polsce"
27.11.2008 r.Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża
26.11.2008 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Chorwacji
24.11.2008 r.X Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"
19.11.2008 r.Spotkanie z Tadeuszem Konwickim
19.11.2008 r.Wystawa "900 lat Raciborza"
19.11.2008 r.Depesza kondolencyjna do I wiceprzewodniczącego Izby Doradców Maroka
19.11.2008 r.Konferencja "Innowacje w demokracji"
18.11.2008 r.Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Turcji
18.11.2008 r.Konferencja "Zagrożenia wychowawcze XXI wieku"
18.11.2008 r.Sztafeta Strzegących Prawa
14.11.2008 r.Nadzwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy
11.11.2008 r.Depesza gratulacyjna przewodniczącego parlamentu Armenii z okazji Święta Niepodległości (pdf)
11.11.2008 r.Depesza gratulacyjna przewodniczącego parlamentu Gruzji z okazji Święta Niepodległości (pdf)
11.11.2008 r.Depesza gratulacyjna przewodniczącego Sejmu litewskiego z okazji Święta Niepodległości (pdf)
11.11.2008 r.Depesza gratulacyjna przewodniczącego parlamentu Mołdawi z okazji Święta Niepodległości (pdf)
11.11.2008 r.Depesza gratulacyjna przewodniczącego Senatu Rumunii z okazji Święta Niepodległości (pdf)
11.11.2008 r.Depesza gratulacyjna przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy z okazji Święta Niepodległości (pdf)
11.11.2008 r.Depesza gratulacyjna ambasadora Koreańskiej RLD z okazji Święta Niepodległości (pdf)
10-11.11.2008 r.Spotkania marszałka
10.11.2008 r.Przyznano tytuł "Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju"
5.11.2008 r.Wystawa "Józef Piłsudski na wileńskiej i grodzieńskiej ziemi"
3-5.11.2008 r.Wizyta marszałka Senatu w Algierii
29-30.10.2008 r.Wizyta przewodniczącego Federalnego Zgromadzenia Narodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich
27-28.10.2008 r.Konferencja "Polski system probacji - stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich"
25.10.2008 r.Spotkanie wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego z nauczycielami z Białorusi
23.10.2008 r.Wizyta prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
22.10.2008 r.Spotkanie z uczestnikami I Światowego Zjazdu Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej
21.10.2008 r.Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Afganistanu
16.10.2008 r.Wizyta wiceprzewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej
16.10.2008 r.Wystawa "Błogosławiony Honorat Koźmiński
1829-1916 wizerunek kapłana patrioty"
15-19.10.2008 r.Przedstawiciel Senatu RP uczestniczył w obchodach
75-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej
14.10.2008 r.Konferencja "Energetyka atomowa w Polsce - czas na działania"
9.10.2008 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE
7.10.2008 r.Konferencja "III wiek w XXI wieku"
4-6.10.2008 r.Wizyta wicemarszałka Romaszewskiego w Bremie
4.10.2008 r.Wielki Mecz Senat kontra Senat
1.10.2008 r.Konferencja "Muzea - nowe wyzwania"
30.09.2008 r.Konferencja "Sport kobiet w Polsce - stan i perspektywy"
27.09.2008 r.Środkowoeuropejski Szczyt Przewodniczących Parlamentów
27.09.2008 r.Inauguracja roku szkolnego w polskiej szkole na Białorusi
24.09.2008 r.Wystawa "Kociewie nieznane"
24.09.2008 r.Konferencja prasowa przed piłkarskim meczem charytatywnym: "Senat RP kontra Senaty wyższych polskich uczelni"
23.09.2008 r."Zasada pomocniczości w polskim życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczenia społecznego"
20.09.2008 r."Wysłuchanie publiczne" założeń do ustawy o prawie do petycji
18.09.2008 r.Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Włoskiej
17.09.2008 r."Relacje między obywatelami a parlamentarzystami"
16.09.2011 r.Konferencja "Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego"
Materiały z konferencji

16.09.2008 r.Nagrody marszałka Senatu i nagrody Fidelis Poloniae'2008 - rozdane
15.09.2008 r.Konferencja "Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku"
14-15.09.2008 r.Spotkanie przewodniczących komisji praworządności i spraw wewnętrznych
7-9.09.2008 r.Międzynarodowa konferencja "Aparat bezpieczeństwa, propaganda a Praska Wiosna"
3.09.2008 r.Wizyta prezydenta Republiki Portugalii
3.09.2008 r.Spotkanie marszałka Senatu z ambasadorami
1-2.09.2008 r.Końcowa rezolucja XVII Konferencji Państw Morza Bałtyckiego bez poparcia polskiej delegacji
31.08.2008 r.Obchody sierpniowe "S" w Gdańsku
30.08.2008 r.Konferencja "Solidarność Świata. Globalizacja i solidarność a nauczanie Jana Pawła II"
30.08.2008 r."Bardowie Solidarności"
21.08.2008 r.Depesza kondolencyjna do przewodniczącego Senatu Hiszpanii
06.08.2008 r.Senat wspiera powodzian na Ukrainie
06.08.2008 r.Depesza kondolencyjna do przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej
24.07.2008 r.Wizyta wiceprzewodniczącego chilijskiego Senatu
22.07.2008 r."Bronisław Geremek - polityk wolności i solidarności" - wystawa
10.07.2008 r.List przewodniczącego Mongolskiej Partii Socjaldemokratycznej do marszałka Senatu
2.07.2008 r.Konferencja "Przyszłość polskiej piłki nożnej"
1.07.2008 r.Konferencja "Droga kariery prawnika w Polsce"
27.06.2008 r.Konferencja "Podział władzy w państwie demokratycznym"
26-27.06.2008 r.Marszałek Bogdan Borusewicz w Albanii
26.06.2008 r.Komisarz Unii Europejskiej ds. Energetyki i Środowiska w Senacie
25.06.2008 r.Wręczenie zaświadczenia o wyborze na senatora
25.06.2008 r."Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945"
25.06.2008 r."Kaszubi w Kanadzie"
24.06.2008 r.Konferencja "Jakość i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu"
24.06.2008 r. Senacka drużyna piłkarska
23.06.2008 r.Inauguracyjne posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji
23.06.2008 r.Konferencja "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok drugi"
20-21.06.2008 r.Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
19.06.2008 r.90-lecie parlamentu Republiki Azerbejdżanu
18.06.2008 r.Konferencja "Samorządowy lider zarządzania 2008 - Usługi techniczne"
16.06.2008 r.Zgromadzenie Parlamentarne Polski, Ukrainy i Litwy
13.06.2008 r.Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem
12.06.2008 r.Minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu w Senacie
9-10.06.2008 r.Sergiej Mironow złożył wizytę w Polsce
9.06.2008 r.Konferencja "Jednostka przeciw totalitaryzmowi - w 60. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego"

7-27.06.2008 r.Pomoc dla afgańskich dzieci
6.06.2008 r.Prezydent Słowacji w Senacie
5-6.06.2008 r.Konferencja "Upadek muru berlińskiego: od Budapesztu do Wilna. Opór wobec reżimów totalitarnych - współpraca i rezultaty"
5.06.2008 r."Dzień Szkoły bez przemocy"
4.06.2008 r.Wizyta delegacji Komisji ds. Działalności Kancelarii Senatu Republiki Czeskiej
30.05.2008 r.Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej
30.05.2008 r.Konferencja "Żywność naturalna wysokiej jakości szansą rozwoju polskiego rolnictwa"
29.05.2008 r.Premier Finlandii w Senacie
29.05.2008 r. Konferencja "Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w aspekcie ruchu turystycznego"
28.05.2008 r.Prezydent Francji w Senacie
28.05.2008 r.Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów
28.05.2008 r.Opozycjoniści białoruscy u marszałka Senatu
25.05.2008Depesza z okazji 90. rocznicy niepodległości Gruzji
23.05.2008 r.Europejska Konferencja Przewodniczących Parlamentów w Strasburgu
21.05.2008 r.Wizyta premiera Republiki Kirgiskiej
17.05.2008 r.Marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w III Kongresie Obywatelskim
14.05.2008 r.Spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z grupą młodzieży z Ukrainy, Białorusi i Rosji.
14.05.2008 r. Wystawa "Stanisław Konopka (1896-1982). Dzieło życia"
13.05.2008 r. Depesza kondolencyjna do przewodniczącego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chińskiej Republiki Ludowej
13.05.2008 r. Seminarium "Nowe zasady prowadzenia polityki społecznej"
10.05.2008 r.Konferencja "Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie"
8.05.2008 r.Wizyta wiceminister spraw zagranicznych i współpracy Królestwa Maroka
7.05.2008 r.Wizyta następcy tronu Królestwa Hiszpanii
7.05.2008 r.Uchwała Senatu w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polakówe
3.05.2008 r.Depesze gratulacyjne z okazji Dnia Konstytucji
3.05.2008 r.Dzień otwarty w Sejmie i Senacie
2.05.2008 r.Dzień Polonii i Polaków za Granicą
1.05.2008 r.Wystąpienie telewizyjne marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą
29.04.2008 r.Senator Mieczysław Augustyn spotkał sięz dr. Hermannem Kuesem
29.04.2008 r.Konferencja "Decentralizacja kompetencji samorządów i propozycje zmian legislacyjnych dotyczących sołectw, służących wzmocnieniu statusu sołtysów"
28.04.2008 r.Spotkanie wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Kirgistanu
24-25.04.2008 r.Wizyta przewodniczącego Senatu Konga
23.04.2008 r.Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie sytuacji w Gruzji
22.04.2008 r.Wizyta specjalnego przedstawiciela premiera Chińskiej Republiki Ludowej
22.04.2008 r.Wizyta ministra sprawiedliwości i ds. wielokulturowych Południowej Australii
22.04.2008 r.Wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów Nowej Zelandii
22.04.2008 r.Konferencja "Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych"
17.04.2008 r.Wizyta wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej
17.04.2008 r.Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej
17.04.2008 r.Wizyta prezydenta Państwa Izrael
17.04.2008 r.Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów z okazji wizyty prezydenta Państwa Izrael
17.04.2008 r.X Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy
16.04.2008 r.Konferencja "Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych - w kierunku lepszych rozwiązań prawnych"
9.04.2008 r.Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
8.04.2008 r.Wizyta prezydenta Republiki Bułgarii
8.04.2008 r.Konferencja "Jak stworzyć prawo autorskie na miarę XXI wieku - pierwsze kroki"
6.04.2008 r.Polskie Dyktando na Białorusi
5.04.2008 r.Wizyta marszałka Senatu na Bliskim Wschodzie
4.04.2008 r.Finał konkursu wiedzy o parlamencie RP oraz ludziach tworzących jego dzieje"
2.04.2008 r.Debata nad ustawą o ratyfikacji Traktatu z Lizbony
31.03.2008 r.Spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z Tybetańczykami mieszkającymi w Polsce
31.03.2008 r.Spotkanie wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego z uczniami
27.03.2008 r.Spotkanie przedstawicieli komisji rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
27.03.2008 r.Wystawa fotograficzna "Między dwoma jubileuszami. Kalisz 750 - Kalisia 1850"
26.03.2008 r.Pogrzeb senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza
26.03.2008 r.Wystawa "Bydgoski Marzec 1981 - chodź, opowiem Ci o tych wypadkach"
21.03.2008 r.Zmarł senator VII kadencji dr Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz
19.03.2008 r.Marszałeka Senatu zaprosił XIV Dalajlamę Tybetu Tenzina Gyatso do złożenia wizyty w Polsce
18.03.2008 r.Inauguracyjne posiedzenie Zespołu doradców do spraw migracji ekonomicznej obywateli polskich do państw członkowskich Unii Europejskiej
18.03.2008 r.Spotkanie senatorów z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą  z członkami Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech
14.03.2008 r.Konferencja "Komunikacja elektroniczna XXI wieku"
13.03.2008 r.Spotkanie rosyjskich i ukraińskich mediatorów z wicemarszałkiem Zbigniewem Romaszewskim
12.03.2008 r.Konferencja "Traktat z Lizbony - ratyfikacja i jej konsekwencje"
12.03.2008 r.Uroczysta sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
12.03.2008 r.Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
11.03.2008 r.Wizyta wiceprzewodniczącego Izby Regionalnej Republiki Indonezji
14.03.2008 r. Konferencja "Komunikacja elektroniczna XXI wieku"
11.03.2008 r. Konferencja "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej - stan realizacji zobowiązań oraz możliwości finansowania"
3.03.2008 r.Wizyta prezydenta Gruzji
1.03.2008 r.Ceremonia otwarcia V Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych
28.02.2008 r.Wizyta dzieci z Ukrainy
28.02.2008 r.Wizyta wiceminister spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu
28.02.2008 r. Konferencja "Sytuacja socjalna i aktywność społeczna osób starszych w Polsce"
27.02.2008 r.Uroczystości podsumowujące Rok Generała Władysława Andersa
27.02.2008 r.Marszałek Bogdan Borusewicz złożył wizytę w Archiwum Głównym Akt Dawnych
26.02.2008 r.Apel marszałka Senatu o uwolnienie Aleksandra Kazulina
26.02.2008 r.Wizyta prezydenta Republiki Azerbejdżanu
25.02.2008 r.Wizyta wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Księstwa Luksemburga
22-25.02.2008 r.Wizyta senatorów na Litwie
20.02.2008 r.Wizyta senatorów francuskich
19.02.2008 r.Wizyta Metropolity Kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza oraz Metropolity Sawy, Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
18.02.2008 r.Spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich
15-17.02.2008 r.Wizyta wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego w Wilnie
7.02.2008 r.Spotkanie z Radą Polityki Pieniężnej
6.02.2008 r.Inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
5.02.2008 r.Wizyta prezydenta Republiki Łotewskiej
5.02.2008 r.Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym
5.02.2008 r.Spotkanie z przedstawicielami związków i stowarzyszeń harcerskich
30.01-4.02.2008 r.Wizyta przedstawicieli Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w Irlandii i Wielkiej Brytanii
29.01.2008 r.Depesza kondolencyjna przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego "Słowiański Związek Parlamentarny" (pdf)
25.01.2008 r.Depesza kondolencyjna przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Armenii (pdf)
25.01.2008 r.Depesza kondolencyjna przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy (pdf)
24.01.2008 r.Depesza kondolencyjna przewodniczącego Parlamentu Chorwacji (pdf)
24.01.2008 r.Marszałek Senatu złożył kwiaty pod pomnikiem Lotników
23.01.2008 r.Spotkanie z przedstawicielami władz miejskich Liverpoolu
22.01.2008 r.Członkowie prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej u marszałka Senatu
20.01.2008 r."Człowiek Roku" - nagroda "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza"
18-19.01.2008 r.Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych
17.01.2008 r.63. rocznica zakończenia walk o Warszawę
11.01.2008 r.IX Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego
10.01.2008 r.Spotkanie wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego z młodzieżą
1.01.2008 r.Wystąpienie noworoczne marszałka Senatu wygłoszone w TVP Polonia (video - plik wmv 2 MB - nagranie udostępnione dzięki uprzejmości TVP Polonia)
20.12.2007 r.Opłatek senacki
19.12.2007 r.Spotkanie opłatkowe posłów i senatorów
19.12.2007 r.Rozmowa marszałka Senatu z przewodniczącą parlamentu Gruzji
19.12.2007 r.Betlejemskie Światło Pokoju
19.12.2007 r.List gratulacyjny marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
dla Premiera Ukrainy Julii Tymoszenko (pdf)
19.12.2007 r.Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Indonezji
18.12.2007 r.Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
18.12.2007 r. Konferencja "Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007 - 2013"
11.12.2007 r. Konferencja "Strategie sukcesu w samorządzie"
9-10.12.2007 r.Wizyta marszałka Senatu w Argentynie
4.12.2007 r.Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Chile
3-4.12.2007 r.IV spotkanie międzyparlamentarne "Przyszłość Europy"
29-30.11.2007 r.Marszałek Senatu z wizytą w Niemczech
27.11.2007 r.Wizyta delegacji Izby Doradców Królestwa Maroka
23-24.11.2007 r.Konferencja pod patronatem marszałka Senatu
19.11.2007 r.Promocja Polski w Emiratach Arabskich
19.11.2007 r.Depesza kondolencyjna do przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy
11.11.2007 r.Wystawa - "Wojna po Wojnie: antysowiecki opór zbrojny na Litwie w latach 1944-1953".
5.11.2007 r.Uroczystość wręczenia senatorom zaświadczeń o wyborze.
24.10.2007 r.Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zwołania 1. posiedzenia Senatu RP (pdf)
24.10.2007 r.Postanowienie Prezydenta RP w sprawie powołania Marszałka - Seniora (pdf)