Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gerardem Larcherem

19 marca 2009 r. w Paryżu Bogdan Borusewicz marszałek Senatu spotkał się z przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Larcher. W spotkaniu uczestniczył senator Yann Gaillard, przewodniczący Międzyparlamentarnej Grupy Przyjaźni Francusko-Polskiej. Bogdan Borusewicz i Gerard Larcher opowiedzieli się za bliską współpracą obu Senatów. Podczas spotkania mówiono także o współpracy samorządowej polsko-francuskiej. Postanowiono, że koordynatorami planowanej konferencji samorządów obu krajów będą przewodniczący Polsko-Francuskiej Grupy Senackiej senator Mieczysław Augustyn oraz senator Yann Gaillard.