锘偶 Senat RP - wydarzenia
Wydarzenia - Senat RP

Inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespo艂u ds. Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi

6 lutego 2008 r. w Senacie odby艂o si臋 inauguracyjne w tej kadencji posiedzenie Parlamentarnego Zespo艂u ds. Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi.

Podczas posiedzenia przyj臋to deklaracj臋 za艂o偶ycielsk膮, a tak偶e deklaracje cz艂onkowskie oraz regulamin zespo艂u. Wybrano prezydium, w sk艂ad kt贸rego weszli: marsza艂ek Senatu Bogdan Borusewicz (przewodnicz膮cy), wicemarsza艂ek Senatu Krystyna Bochenek (wiceprzewodnicz膮ca), senator Mieczys艂aw Augustyn (wiceprzewodnicz膮cy), pose艂 Krzysztof Micha艂kiewicz (wiceprzewodnicz膮cy), pose艂 S艂awomir Piechota (wiceprzewodnicz膮cy) i pose艂 Witold Gintowt-Dziewa艂towski (sekretarz).

Podczas spotkania podsumowano prac臋 Parlamentarnego Zespo艂u ds. Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi poprzedniej kadencji. Jak stwierdzi艂 pose艂 S艂awomir Piechota, zesp贸艂 wspiera艂 dzia艂ania organizacji pozarz膮dowych, by艂 tak偶e forum przep艂ywu informacji mi臋dzy rz膮dem i parlamentem a tymi organizacjami. Zaj臋to si臋 zmian膮 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie, czego skutkiem by艂o wys艂uchanie publiczne, kt贸re odby艂o si臋 4 wrze艣nia 2007 r. Podczas wys艂uchania zg艂oszono 90 uwag, kt贸re w wi臋kszo艣ci uwzgl臋dniono w nowelizacji. Zesp贸艂 proponowa艂 r贸wnie偶 uproszczenie procedury przekazywania 1% podatku dochodowego od os贸b fizycznych na rzecz organizacji pozarz膮dowych (Ministerstwo Finans贸w by艂o przeciwne tym rozwi膮zaniom). Zaj臋to si臋 te偶 projektem ustawy o fundacjach, w kt贸rym rz膮d proponowa艂 poszerzenie nadzoru i zwi臋kszenie zakresu obowi膮zk贸w organizacji (czemu zesp贸艂 si臋 sprzeciwia艂), oraz zwolnieniem z podatku VAT od darowanej 偶ywno艣ci.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespo艂u ds. Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi om贸wiono te偶 kierunki dzia艂ania w obecnej kadencji parlamentu. Parlamentarzy艣ci wskazywali, ze nale偶y si臋 zaj膮膰 spraw膮 opodatkowania podatkiem VAT wszystkich darowizn, a nie tylko darowanej 偶ywno艣ci. Trzeba tak偶e ograniczy膰 obowi膮zki rejestracyjne organizacji po偶ytku publicznego i zrezygnowa膰 z procedury konkursowej przy ubieganiu si臋 o 艣rodki finansowe. Podczas dyskusji proponowano zorganizowanie w Sejmie lub w Senacie w marcu i kwietniu br. dw贸ch konferencji po艣wi臋conych aktywizowaniu zawodowemu os贸b niepe艂nosprawnych, a tak偶e d艂ugotrwale bezrobotnych. Proponowano r贸wnie偶 powr贸cenie do mo偶liwo艣ci odliczania darowizn od dochodu os贸b fizycznych i podmiot贸w gospodarczych. W opinii parlamentarzyst贸w, praca zespo艂u powinna skupi膰 si臋 na sygna艂ach p艂yn膮cych od organizacji pozarz膮dowych. Nale偶y dotrze膰 do ma艂ych organizacji pracuj膮cych w terenie (dotychczas w pracach zespo艂u uczestniczy艂y organizacje du偶e, i to dzia艂aj膮ce g艂贸wnie w Warszawie), a tak偶e ustali膰 kalendarium spotka艅 i roczny plan pracy zespo艂u.

Podsumowuj膮c posiedzenie, marsza艂ek B. Borusewicz podkre艣li艂, 偶e to organizacje pozarz膮dowe aktywizowa艂y zesp贸艂 do podejmowania r贸偶norodnych dzia艂a艅 legislacyjnych. Jak powiedzia艂, w ci膮gu dw贸ch tygodni zesp贸艂 oczekuje na przedstawienie przez organizacje propozycji konkretnych dzia艂a艅, kt贸rymi mia艂by si臋 zaj膮膰. Prezydium te propozycje przedyskutuje i przeg艂osuje.