锘偶 Senat RP - wydarzenia
Wydarzenia - Senat RP

"Wp艂yw ameryka艅skiego kryzysu na bezpiecze艅stwo i stabilno艣膰 rynk贸w finansowych w UE i Polsce"

27 listopada 2008 r. odby艂a si臋 senacka konferencja "Wp艂yw ameryka艅skiego kryzysu na bezpiecze艅stwo i stabilno艣膰 rynk贸w finansowych w UE i Polsce", zorganizowana przez Komisj臋 Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

Celem konferencji by艂o w艂膮czenie parlamentu do publicznej dyskusji, jaka si臋 toczy na temat wra偶liwo艣ci polskiego systemu bankowego i krajowej gospodarki na transgraniczne kryzysy ekonomiczno-finansowe.

Otwieraj膮c konferencj臋, marsza艂ek Senatu RP Bogdan Borusewicz podkre艣li艂 wol臋 polskiego parlamentu do wszcz臋cia powa偶nej narodowej debaty na temat przeciwdzia艂ania skutkom globalnego kryzysu finansowego. Jak stwierdzi艂 marsza艂ek: "sk艂aniaj膮 nas do niej polemiczne wypowiedzi niekt贸rych polityk贸w i ekspert贸w co do sposob贸w walki z kryzysem, narastaj膮cy sp贸r, jaki si臋 toczy wok贸艂 miejsca i roli NBP".

Marsza艂ek Borusewicz wyrazi艂 przekonanie, ze senacka konferencja b臋dzie wa偶n膮 inicjatyw膮 na rzecz budowania politycznego konsensusu w sprawie zapobiegania podobnym kryzysom w przysz艂o艣ci. By膰 mo偶e, zainspiruje ona decydent贸w do podj臋cia skutecznych i bardziej czytelnych dla polskiego spo艂ecze艅stwa dzia艂a艅.

Senator Edmund Wittbridt, przewodnicz膮cy senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, podkre艣li艂, 偶e kierowana przez niego Komisja z ogromn膮 uwag膮 analizuje wszystkie trudne problemy i zjawiska, z jakimi zmierza si臋 Polska, zw艂aszcza w wymiarze europejskim.

"Szczeg贸lnie niepokoj膮ce s膮 wnioski p艂yn膮ce z pierwszych analiz dotycz膮cych genezy i skutk贸w obecnego kryzysu finansowego, a tak偶e, a mo偶e przede wszystkim, z ograniczonych mo偶liwo艣ci zapobiegania tego typu zjawiskom w przysz艂o艣ci - stwierdzi艂 senator.

Zdaniem senatora Wittbrodta dzisiaj, nikt nie ma ju偶 w膮tpliwo艣ci, 偶e og贸lno艣wiatowa recesja gospodarcza sta艂a si臋 faktem, a najprawdopodobniej d艂ugotrwa艂e jej skutki b臋d膮 znacznie bole艣niejsze dla takich kraj贸w jak Polska, ni偶 kraj贸w wysokorozwini臋tych. Powstaje wi臋c zasadnicze pytanie, jak te skutki b臋dzie mo偶na zminimalizowa膰.

"Istniej膮 r贸偶ne teorie -stwierdzi艂 senator Wittbrodt - jak nale偶y wychodzi膰 z kryzysu gospodarczego. W opinii wielu ekonomist贸w, trudne czasy wymagaj膮 mocnego zaci艣ni臋cia pasa. Zasadno艣膰 takich zachowa艅 jest oczywista. Recesja oznacza mniejsz膮 produkcj膮, wi臋ksze bezrobocie i mniejsze wp艂ywy podatkowe. Istnieje wszak偶e inna koncepcja, z powodzeniem wdra偶ana przez Gordona Browna, dzisiejszego premiera i by艂ego ministra skarbu w rz膮dzie Tony Blair'a. Opiera si臋 ona na acykliczno艣ci wydatk贸w rz膮dowych w stosunku do koniunktury gospodarczej. Kiedy jest dobrze, nale偶y ograniczy膰 wydatki bud偶etowe i kumulowa膰 艣rodki na gorsze czasy. Kiedy przychodzi dekoniunktura i wszyscy przedsi臋biorcy ograniczaj膮 wydatki na inwestycje, rz膮d powinien uruchomi膰 wolne 艣rodki by pobudzi膰 gospodark臋".

Senator Wittbrodt wyrazi艂 jednak w膮tpliwo艣膰 czy taki mechanizm mo偶e by膰 zastosowany w Polsce. "Bilans otwarcia nie jest niestety dla nas zbyt korzystny. Jak do tej pory, pomimo dobrej koniunktury i niez艂ych wynik贸w gospodarczych, polscy decydenci niech臋tnie my艣leli o przeprowadzeniu niezb臋dnych reform finans贸w pa艅stwa" - stwierdzi艂 senator.

Przewodnicz膮cy senackiej Komisji zwr贸ci艂 te偶 uwag臋 na tocz膮c膮 si臋 dyskusj臋 na temat daty przyst膮pienia Polski do EMU. Zdaniem senatora, niezale偶nie od prezentowanych pogl膮d贸w, nikt nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e to polityczne, a nie ekonomiczne racje zadecyduj膮 o dacie naszego przyst膮pienia do unii monetarnej. Tymczasem, ekonomiczne skutki wej艣cia do eurolandu b臋d膮 bardziej odczuwalne dla polskiej gospodarki i ca艂ego spo艂ecze艅stwa ni偶 skutki wej艣cia do unii gospodarczej.

W debacie, podczas senackiej konferencji, udzia艂 wzi膮艂 François Delongchamps ambasador Francji, kt贸ry przedstawi艂 do艣wiadczenia prezydencji francuskiej i Francji w walce z kryzysem finansowym w UE.

Wyst膮pienie to by艂o wprowadzeniem do rozwa偶a艅 na temat genezy, skutk贸w i sposob贸w zapobiegania globalnym kryzysom gospodarczo-finansowym.

W cz臋艣ci po艣wi臋conej anatomii kryzysu, swoje stanowiska prezentowali: Stanis艂aw Kluza - przewodnicz膮cy Komisji Nadzoru Finansowego, kt贸ry wyja艣nia艂 kto i jakim stopniu odpowiada za utrzymanie stabilno艣ci systemu finansowego w Polsce oraz Wojciech Kwa艣niak - by艂y Inspektor Nadzoru Bankowego, kt贸ry m贸wi艂 o 藕r贸d艂ach kryzysu i jego skutkach.

Kolejny blok tematyczny po艣wi臋cony by艂 potrzebie i sposobom przeciwdzia艂ania skutkom obecnego kryzysu. Profesor Witold Or艂owski odni贸s艂 si臋 do kwestii ustanowienia globalnego regulatora, kt贸ryby sta艂 na stra偶y 艣wiatowego porz膮dku finansowego. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwi膮zku Bank贸w Polskich oceni艂 zasadno艣膰 i skuteczno艣膰 r贸偶nego rodzaju plan贸w pomocowych dla sektora bankowego, tak cz臋sto ostatnio og艂aszanych przez ameryka艅skich i europejskich decydent贸w.

W ostatniej cz臋艣ci konferencji Andrzej W贸jtowicz zainicjowa艂 dyskusj臋 na temat przyczyn, dla kt贸rych inwestorzy przestali ufa膰 instytucjom finansowym.

W senackiej konferencji uczestniczyli przedstawiciele rz膮du, bank贸w, parlamentarzy艣ci.