Wydarzenia - Senat RP

Depesza do przewodniczącego Senatu Australii

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz przesłał we wtorek 10 lutego 2009 r. na ręce przewodniczącego Senatu Australii Johna Hogga depeszę z wyrazami współczucia w związku z tragicznymi w skutkach pożarami w Nowej Południowej Walii i Wiktorii oraz powodziami na północy Australii. Oto treść depeszy:

"Z głębokim smutkiem śledzimy tragiczne w skutkach pożary w stanach Nowa Południowa Walia i Wiktoria oraz powodzie na północy Australii.

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i swoim własnym, pragnę złożyć na Pana ręce wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu nieszczęść, jakie nawiedziły Australię. W tych szczególnie trudnych chwilach Polska wyraża swą solidarność z Narodem Australijskim.

Proszę przyjąć, Panie Przewodniczący, najszczersze kondolencje dla rodzin ofiar żywiołów" - napisał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.