Wydarzenia - Senat RP
 

Zakończyła prace Polonijna Rada Konsultacyjna

Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu VII kadencji zakończyła 12 września 2011 r. czteroletnią pracę na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Członkowie Rady pozytywnie ocenili współpracę z Senatem, jako opiekunem polskiej diaspory i postulowali, by w nowej kadencji nie zmieniły się zasady finansowania tej opieki.

Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zaproponował, by w deklaracji końcowej Polonijna Rada Konsultacyjna zdecydowanie opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, by w dyspozycji Senatu pozostały pieniądze na tę pomoc.

Wyjaśnił, że przy okazji wyborów w Polsce pojawiają się, nie pierwszy raz projekty, by te pieniądze przenieść do ministerstwa spraw zagranicznych. Podkreślił, że są różne ścieżki opieki finansowej nad Polonią, m.in. poprzez ministerstwo spraw zagranicznych, ministerstwo edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego. Polonia docenia to i korzysta z tych funduszy, ale chciałaby, żeby to właśnie przez Senat szedł główny strumień pieniędzy. Według T. Pilata będzie to dochowanie wierności tradycji międzywojennej, respektowanie testamentu pierwszego marszałka odrodzonego Senatu - Andrzeja Stelmachowskiego i zachowanie mechanizmów, które, w ocenie Rady, dobrze działają.

Wystąpienie T. Pilata poparła Andżelika Borys. Podkreśliła, że Polacy za granicą cenią sobie pomoc płynącą z MSZ, ale to Senat, gromadzący przedstawicieli polskiego narodu, powinien opiekować się częścią tego narodu, która znalazła się za granicą. Przejęcie przez resort spraw zagranicznych tych środków na pomoc dla Polonii może być źle przyjęte przez Polaków poza granicami, którzy nie zaliczają się do Polonii. Ponadto, według A. Borys, opieka Senatu jest apolityczna.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zgodził się z członkami Rady. Podkreślił, że opieka Senatu nad Polonią jest kontynuowana od blisko 20 lat, mimo, że zmieniają się rządy. Zdaniem marszałka jest to możliwe dzięki temu, że wpływ na politykę wobec Polonii i Polaków poza granicami ma opozycja, a to możliwe jest jedynie w parlamencie.

Marszałek podziękował członkom Rady za dobrą współpracę. Zachęcał do uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym krajów zamieszkania. Mówił, że obecność we władzach lokalnych, samorządowych, w parlamencie daje ogromne możliwości działania i rozwiązywania problemów. Zaznaczył, że Senat czeka na rady i wskazania Polonii, jak trafnie adresować pomoc. "To dzięki wam Senat dostosowuje pomoc do realnych potrzeb, bo Polacy za granicą mają różne potrzeby i trzeba tę pomoc różnicować"- powiedział B. Borusewicz. Życzył członkom Rady osiągnięć i owocnej pracy na rzecz Polonii w przyszłej kadencji parlamentu.

Podczas obrad wiele uwagi poświęcono obecnej sytuacji na Litwie. Rada wyraziła poparcie dla Polaków na Litwie i zadeklarowała wsparcie dla starań władz polskich w sprawie polskiego szkolnictwa na Litwie. Andżelika Borys apelowała o większe wsparcie finansowe polskiego szkolnictwa także na Białorusi i Ukrainie.

Rada wyraziła ponadto chęć bliższej współpracy przy promocji polskiej kultury, krytykując jednocześnie dotychczasową współpracę z Instytutem im. Adama Mickiewicza.

Marszałek Senatu podkreślił, że od kiedy opieka Senatu nad Polonią ma wymiar finansowy, na tę pomoc przeznaczone zostało ponad 840 mln zł. Te pieniądze były dzielone zgodnie z priorytetami i kierunkami uzgadnianymi z przedstawicielami Polonii. To wymagało analizy potrzeb i możliwości pomocy. Senat i Biuro Polonijne uczestniczyło w organizacji wielkich imprez polonijnych takich jak: konferencje, zjazdy Polonii, obchody Światowego Dnia Polonii i Polaków poza granicami, Forum Mediów Polonijnych, Sportowe Igrzyska Polonijne. Marszałek podkreślił, że Senat już wcześniej dostrzegał narastające problemy na Litwie. W minionej kadencji dużo inwestował w polskie szkolnictwo na Litwie - głównie w budowę i remonty polskich szkół i przedszkoli.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli przedstawiciele ministerstw: spraw zagranicznych, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego.

Polonijna Rada Konsultacyjna powstała w 2002 r. powoływana jest na czas kadencji. To organ doradczy marszałka Senatu w sprawach Polonii i Polaków za granicą, Stanowi oficjalne forum współpracy między Senatem a przedstawicielami największych organizacji i środowisk polskich i polonijnych na świecie. Rada wypowiada się w najważniejszych sprawach związanych z kierunkami działań Senatu na rzecz polskiej diaspory.

W skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej VII kadencji wchodzą: Andrzej Alwast z Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Andżelika Borys ze Związku Polaków na Białorusi, Emilia Chmielowa - prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Andre Hamerski - prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej "Braspol" na stan Rio Grande do Sul, Józef Kwiatkowski - prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", Teresa Berezowski - prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Jan Mokrzycki ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Tadeusz A. Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Aleksander Sielicki - przewodniczący Regionalnej Organizacji Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jednost" w Krasnodarze, Władysław Zachariasiewicz - przedstawiciel Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Uchwała Polonijnej Rady Konsultacyjnej