Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Fundusz sołecki - po roku"

12 maja 2010 r. w Senacie, pod patronatem honorowym marszałka Bogdana Borusewicza, odbyła się konferencja "Fundusz sołecki - po roku", zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wzięli w niej udział m.in. senatorowie, posłowie, sołtysi, wójtowie, członkowie rad sołeckich i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Otwierając spotkanie, marszałek B. Borusewicz podkreślił rolę Senatu w procesie odrodzenia się w Polsce samorządu lokalnego 20 lat temu. To Senat przygotował projekty ustaw dotyczące samorządu gminnego. Marszałek przypomniał też, że z inicjatywy Senatu w 2009 r. uchwalono ustawę o funduszu sołeckim, dzięki któremu podejmowane są działania na rzecz poprawy jakości życia na wsi.

Składając gratulacje najlepszym polskim sołtysom, którzy otrzymali tytuł "Sołtysa Roku 2009", marszałek podkreślił, że swoim zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju lokalnych wspólnot.

W pierwszej części senackiego spotkania odbyła się uroczystość wręczenia tytułów "Sołtysa Roku 2009". W ten sposób zakończono VIII edycję konkursu "Sołtys Roku", organizowanego przez redakcję "Gazety Sołeckiej" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Tytuły "Sołtysa Roku 2009" otrzymali: Grażyna Dudek z Nowin Wielkich w gminie Witnica, Ewa Fudali z Szewców-Zawady w gminie Sitkówka-Nowiny, Ryszard Machał z Biesiadek w gminie Gnojnik, Michał Mroczka z Osieka Jasielskiego w gminie Osiek Jasielski, Waldemar Owczarzak z Brzozy w gminie Nowa Wieś Wielka, Tadeusz Paszek z Suszca w gminie Suszec, Jolanta Semeniuk z Karłowic w gminie Popielów, Zofia Stankiewicz z Idzbarka w gminie Ostróda, Bożena Szaciło ze Stobnej-Nowinek w gminie Stobna-Nowinki, Jan Tobiasz z Suchoczasów w gminie Zduńska Wola, Zbigniew Tomaszewski z Czmoniec w gminie Kórnik, Jan Wlizło z Obrowca w gminie Hrubieszów. Nagrodę specjalną otrzymał Erazm Walkowiak z Nowinek-Drużyny w gminie Mosina za 40 lat pełnienia funkcji sołtysa.

Rozpoczynając drugą część spotkania, czyli konferencję poświęconą realizacji ustawy o funduszu sołeckim, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Mariusz Witczak pozytywnie ocenił efekty stosowania jej przepisów. Dzięki środkom funduszu zrealizowano wiele inicjatyw lokalnych. Senator M. Witczak poinformował, że w 2009 r. połowa gmin wyodrębniła fundusz sołecki, a na przykład w województwie podkarpackim - aż 72% gmin. W opinii senatora, najważniejszym zadaniem jest przekonanie wójtów do utworzenia funduszu sołeckiego.