Wydarzenia - Senat RP

Gala nominantów Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

10 listopada 2009 r. w Senacie po raz kolejny odbyła się uroczysta Gala Nominatów XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", współorganizowana przez senacką Komisję Środowiska.

Konkurs - pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego - organizowany jest przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Jego celem jest popularyzacja inwestycji i działań podejmowanych przez samorządy i przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Konkurs wyróżnia także instytucje zaangażowane w edukację ekologiczną. Oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych.

Podczas gali podmiotom, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, wręczono akty nominacji w czterech kategoriach: "Samorząd Przyjazny Środowisku", "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku", "Promotor Ekologii" oraz "Europejska Nagroda Ekologiczna".

Kategoria "Samorząd Przyjazny Środowisku" dotyczy gmin, powiatów i samorządowych związków celowych, które w ostatnim czasie zrealizowały inwestycje ekologiczne ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych lub regionu. Do konkursu w kategorii "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" mogły przystąpić podmioty gospodarcze, które poczyniły inwestycje ekologiczne, mające na celu nie tylko poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale także stanu środowiska naturalnego w regionie. W kategorii "Promotor Ekologii" mogły rywalizować wszystkie podmioty: placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytuty naukowe oraz media. Celem ustanowienia "Europejskiej Nagrody Ekologicznej" było wyróżnienie jednostek zaangażowanych w realizację działań dostosowawczych do wymagań unijnych, m.in. w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

O tytuł "Gminy Przyjaznej Środowisku" ubiegało się 10 urzędów miast i gmin, o tytuł "Powiatu Przyjaznego Środowisku" - 2 starostwa powiatowe, a "Samorządu wolnego od azbestu" - 6 urzędów miast i gmin. Nominację do tytułu "Związku Przyjaznego Środowisku" otrzymał Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. W kategorii "Firma Przyjazna Środowisku" nominowano 12 przedsiębiorstw. 25 uczestników konkursu, w tym 11 szkół i 5 przedszkoli, ubiegało się o nagrodę "Promotor Ekologii". Nominację do "Europejskiej Nagrody Ekologicznej" otrzymało starostwo powiatowe w Bełchatowie, a także cztery urzędy gminne: w Dopiewie, Dusznikach, Przykonie, Raciechowicach oraz urzędy miasta w Sanoku i Słupsku.

Wyróżnionym gratulował prezes Zarządu Głównego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Krzysztof Masiuk. Galę prowadził wiceprzewodniczący senackiej Komisji Środowiska i sekretarz Narodowej Rady Ekologicznej Michał Wojtczak.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni 5 lutego 2010 r.