Wydarzenia - Senat RP
 

Ostatnie posiedzenie Senatu VII kadencji

Ostatnie 83. posiedzenie Senatu VII kadencji odbyło się 13 i 14 września 2011 r. Izba w tych dniach rozpatrzyła 45 punktów, podjęła 43 uchwały. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz po głosowaniach drugiego dnia obrad podsumował minioną kadencję i podziękował senatorom oraz pracownikom Kancelarii Senatu za pracę i współpracę w minionej kadencji

"W ciągu czterech lat spotykaliśmy się w tej Izbie osiemdziesiąt trzy razy przez sto siedemdziesiąt trzy dni i cieszę się, że wytrzymaliśmy ze sobą" - rozpoczął wystąpienie marszałek.

Przypomniał, że w tym czasie Senat rozpatrzył 967 ustaw skierowanych z Sejmu. Zgłosił do nich ok. 5500 poprawek, z których blisko 86 proc. zostało przyjętych przez Sejm. Senat skierował do Sejmu 124 ustawy, a połowę tej liczby stanowiły ustawy wykonujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i większość tych ustaw została przyjęta.

Podkreślił, że komisje senackie zorganizowały 81 konferencji i seminariów. Senat rozpoczął realizację konstytucyjnego zapisu o petycjach zmieniając i dostosowując do tego Regulamin Senatu. Do Senatu wpłynęło 50 petycji, z czego 10 znalazło wyraz w inicjatywach ustawodawczych.

Podejmowane były uchwały rocznicowe. Rok 2010 był Rokiem Demokracji Lokalnej, a także Rokiem Fryderyka Chopina, a 2011 r - Rokiem Świętego Maksymiliana Kolbego i Marii Skłodowskiej-Curie.

Marszałek zaznaczył, że Senat nie zapominał o naszych rodakach poza granicami. "Od początku tej kadencji wspieraliśmy szczególnie naszych rodaków na Litwie. Większość pieniędzy, którymi dysponowaliśmy, poszła właśnie na wspieranie oświaty na sąsiedniej Litwie" - powiedział B. Borusewicz.

Za istotną uznał marszałek współpracę Senatu i organów Senatu z innymi parlamentami. "Ponadstandardowo dobrze układała się współpraca z Radą Federacji Rosyjskiej" - podkreślił.

Marszałek mówił także o tragedii, która dotknęła Senat w minionej kadencji - o katastrofie pod Smoleńskiem, gdzie zginęli: Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu, senator Janina Fetlińska, senator Stanisław Zając.

Na zakończenie marszałek podziękował, w imieniu własnym i Prezydium Senatu, senatorom i pracownikom za pracę i współpracę. Wyraził nadzieję, że wielu obecnych senatorów przeniesie swoje doświadczenie do Senatu następnej kadencji.