Wydarzenia - Senat RP

Premier Malty z wizytą w Senacie

6 kwietnia 2011 r. Bogdanowi Borusewiczowi, marszałkowi Senatu złożył wizytę Lawrence Gonzi, premier Republiki Malty. Rozmawiano o stosunkach dwustronnych, priorytetach prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz sytuacji w Afryce północnej, zwłaszcza w Libii.

Marszałek Borusewicz wyraził satysfakcję z dobrze rozwijających się kontaktów politycznych i współpracy gospodarczej Polski z Maltą. Podkreślił, że w II półroczu br., gdy Polska będzie przewodniczyć UE o wiele więcej uwagi - aniżeli planowano wcześniej - trzeba będzie poświęcić sytuacji na południu Europy, która powstała na skutek "fali wolności" w krajach arabskich. Premier Malty powiedział, że wydarzenia w tym regionie świata całkowicie zaskoczyły europejskie kraje. Jego zdaniem jest to "ludowa rewolucja, mająca w tle wolnościowe oczekiwania społeczeństw wielu państw arabskich". Opowiedział się za jak najszybszym zakończeniem w Libii trwającej wojny oraz przemocy. Premier Malty wyraził obawy związane ze wzrostem cen ropy naftowej, którą państwa te wydobywają i ich wpływem na rozwój gospodarczy świata. L. Gonzi dodał, że exodus ludności z krajów Afryki północnej jest dla Unii Europejskiej "ogromnym wyzwaniem". Jego zdaniem przyjazd nawet kilku tysięcy uciekinierów z Libii na Maltę jest "katastrofą", dlatego Malta oczekuje wsparcia UE. Marszałek Borusewicz powiedział, że Polska jest w stanie przyjść z pomocą humanitarną, ale z uwagi na zaangażowanie militarne w Afganistanie możliwości wojskowe są wyczerpane. Borusewicz dodał, że powstała sytuacja na południowej flance Europy jest problemem całej Unii Europejskiej. Marszałek opowiedział się za wspieraniem demokratycznych i wolnościowych dążeń społeczeństw krajów arabskich. Powiedział, że w ostatnich kilkudziesięciu latach jest to trzecia fala "wolności i demokracji". Dwie pierwsze objęły Amerykę Południową i Europę Środkowo-wschodnią, a trzecia obejmuje państwa arabskie.