Wydarzenia - Senat RP

Premier Czech w Senacie

4 listopada 2010 r. przebywający z oficjalną wizytą w Polsce premier Czech Peter Necas został przyjęty przez marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Obaj politycy ocenili, że stosunki pomiędzy Czechami a Polską są bardzo dobre, dowodem czego mogą być częste i liczne kontakty parlamentarne, w tym senatów oraz spotkania Grupy Wyszehradzkiej. Rozmawiano o doświadczeniach czeskich gdy kraj ten przewodniczył Unii Europejskiej. Premier Necas zaoferował wszechstronną pomoc kiedy Polska będzie kierować pracami UE w drugiej połowie 2011 roku.

Wiele uwagi w czasie rozmowy poświęcono sprawom gospodarczym. Premier Czech podkreślił, że najtrudniejszy dla gospodarki jego kraju okres już minął. W br. PKB Czech wzrośnie o 2 % i takim sam wskaźnik zaplanowany jest na rok przyszły. Rozwój gospodarczy tego kraju zależy jednak od eksportu, gdyż 85 % produkcji jest kierowana do państw Unii Europejskiej. Premier podkreślił, iż obecnie najważniejszym zadaniem jego rządu jest konsolidacja finansów publicznych, gdyż - jak stwierdził - "nie ma możliwości wzrostu zadłużenia". Dodał, że budżet na 2011 rok musi być znacznie oszczędniejszy od dotychczasowych. Pytany przez marszałka Borusewicza o wejścia Czech do strefy EURO premier Necas powiedział, że taki termin nie został określony.

Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował premiera Necasa, że Senat jest opiekunem Polonii i Polaków mieszkających za granicą. W tym kontekście podniósł kwestię pomocy finansowej dla czasopism wychodzących na terenie Czech w języku polskim, która jest niewystarczająca.