Wydarzenia - Senat RP

Wizyta Przewodniczącego Parlamentu Łotwy

Bogdan Borusewicz marszałek Senatu podczas spotkania 18 marca 2009 r. z Gundarsem Daudze przewodniczącym Parlamentu Republiki Łotewskiej podziękował władzom Łotwy za stworzenie dobrych warunków życia polskiej mniejszości narodowej.

Marszałek podkreślił, że Senat RP, który jest opiekunem polskiej diaspory docenia opiekę łotewskich samorządów nad polskim szkolnictwem i jest wdzięczny za współpracę przy remontach placówek polskiej mniejszości. Zapewnił, że Polacy na Łotwie są lojalnymi obywatelami swojej nowej ojczyzny i są wdzięczni za umożliwienie działania polskich szkół i kultywowania polskiej kultury i obyczajów.

Gundars Daudze zaznaczył, że spośród 55 tys. Polaków żyjących na Łotwie ponad 41 tys. jest obywatelami Łotwy. Dodał, iż polska społeczność na Łotwie jest najlepszym przykładem integracji ze społeczeństwem łotewskim. "W trudnych czasach, gdy Łotwa walczyła o niepodległość, Polacy silnie wspierali te aspiracje" - stwierdził przewodniczący Parlamentu Łotwy.

Bogdan Borusewicz powiedział, że współpraca Polski i Łotwy układa się bardzo dobrze. Zaznaczył, że oba kraje mają wiele wspólnych interesów i łączą je więzi historyczne i wspólnota doświadczeń.

W opinii przewodniczącego parlamentu niezależnie od tego, że oba kraje są członkami UE to w ramach Unii muszą dbać o interesy swojego regionu. Według niego bardzo ważna jest współpraca regionalna. Zauważył, że słabością Unii jest brak wspólnej polityki zagranicznej.

W opinii marszałka należy dążyć do tego, by UE prowadziła jednolitą politykę zagraniczną i dlatego jest zwolennikiem przyjęcia traktatu z Lizbony. Zdaniem marszałka istotna jest wspólna polityka zagraniczna, ale też chodzi o to, by polityka wschodnia była aktywna i skoordynowana i by "nowe państwa UE" miały wpływ na tę politykę. Dodał, że do krajów spoza UE skierowany jest program Partnerstwa Wschodniego. Wyraził nadzieję, że nastąpią zmiany na Białorusi, które umożliwią objęcie tym programem także tego państwa. Marszałek podkreślił, że istotna jest także wspólna polityka energetyczna państw UE.

Politycy rozmawiali ponadto o Gazociągu Północnym. W ocenie przewodniczącego łotewskiego parlamentu jego budowa na dnie Bałtyku to decyzja polityczna. Wskazał na zagrożenia ekologiczne związane z tą inwestycją. Rozmawiano także o konflikcie rosyjsko-gruzińskim, polityce bezpieczeństwa. B. Borusewicz podkreślił, że jest zwolennikiem stwarzania perspektywy europejskiej tym państwom, które o to zabiegają.