Wydarzenia - Senat RP

Wizyta wiceprzewodniczącego parlamentu Gruzji

25 listopada 2009 r. wizytę w Senacie RP złożył wiceprzewodniczący parlamentu Gruzji Giorgi Tsereteli. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. Marszałek podkreślił, że Polska niezmiennie opowiada się za integralnością terytorialną Gruzji. Nasze kraje łączą dobre kontakty, także na szczeblu parlamentarnym. Marszałek przypomniał wizytę gruzińskiej grupy parlamentarnej w Senacie.

Zdaniem Giorgiego Tseretelego grupy parlamentarne są ważnym narzędziem rozwijania współpracy dwustronnej. Wyraził nadzieję, że również jego wizyta stanie się impulsem do ożywienia kontaktów parlamentarnych między Polską i Gruzją.

Wiceprzewodniczący parlamentu Gruzji podziękował za wsparcie, jakie Polska okazywała jego krajowi, także w tak trudnej sytuacji, jak ubiegłoroczny konflikt zbrojny z Rosją. Przedstawił sytuację gospodarczą i polityczną Gruzji. Poinformował o kontynuowaniu reform i dalszej demokratyzacji kraju.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił uwagę na potrzebę konsolidacji społeczeństwa Gruzji, włączenia opozycji do współrządzenia. Omawiano też sytuację w regionie.