Wydarzenia - Senat RP
 

Wizyta delegacji Rady Narodowej Konfederacji Szwajcarskiej

19 maja 2011 r. marszałek Bogdan Borusewicz przyjął delegację Rady Narodowej Konfederacji Szwajcarskiej z jej przewodniczącym Jeanem-Rene Germanierem na czele.

Marszałek B. Borusewicz powiedział, że Polska docenia włączenie się Szwajcarii w pomoc finansową dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, mającą na celu zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów państw nowo przyjętych do UE. W ramach tego programu Polska otrzyma prawie 500 mln franków szwajcarskich, czyli niemal połowę wszystkich środków przewidzianych w tym programie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój tzw. ściany wschodniej - województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Marszałek B. Borusewicz wyraził zadowolenie z otwarcia od 1 maja 2011 r. szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli Polski. "Mam nadzieję, że decyzja ta przyniesie korzyści dla obu krajów" - powiedział marszałek i dodał, że nie spodziewa się wielkiego napływu polskich pracowników zarówno na rynek szwajcarski, jak i innych krajów.

Odnosząc się do tej kwestii, J.-R. Germanier zauważył, że młodzi Polacy wiedzą, iż większe szanse awansu stwarza im ich własny kraj.

W trakcie spotkania rozmawiano także o wyzwaniach czekających Polskę po objęciu w II półroczu 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Narodowej Konfederacji Szwajcarskiej wyraził nadzieję, że w czasie polskiej prezydencji współpraca ze Szwajcarią, która pozostaje poza strukturami Unii Europejskiej, będzie tak samo owocna, jak podczas prezydencji innych państw członkowskich.

W Szwajcarii władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Federalne, w skład którego wchodzi Rada Kantonów (izba wyższa) i Rada Narodowa (izba niższa).