Wydarzenia - Senat RP

Wystawa "Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 roku"

W listopadzie 2009 r. w holu przed salą posiedzeń Senatu można oglądać wystawę "Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 roku". Ekspozycja ukazuje historię polskiej drogi do demokracji i budowy państwowości między XV a XVIII w. Na planszach prezentowane są dokumenty od Statutów Wiślicko - Piotrkowskich sankcjonujących uprzednie prawo zwyczajowe, poprzez Neminem Captivabimus... gwarantujące, że bez sądu więzić nikogo nie wolno, Nihil novi... uniemożliwiające nakładanie nowych obciążeń bez zgody Parlamentu, Konfederację Warszawską zapewniającą swobody religijne, po Konstytucję 3 Maja i utworzenie pierwszego ministerstwa oświaty - Komisji Edukacji Narodowej.

Wystawa, zorganizowana przez eurodeputowaną Ewę Tomaszewską została uroczyście otwarta w styczniu br. w Parlamencie Europejskim w obecności Komisarza ds. Polityki Regionalnej Danuty Hubner oraz JE Ambasadora RP przy UE Jana Tombińskiego. Intencją autorów wystawy było podkreślenie faktu, że polska demokracja i parlamentaryzm ma podobnie bogatą tradycję jak w krajach zachodnich, a niektóre jej przejawy chlubnie wyróżniają nasz kraj - to w Polsce uchwalono pierwszą w Europie demokratyczną konstytucję.

Wystawę oraz towarzyszący jej katalog, którego wydanie dofinansował Senat RP, opracował zespół naukowy, w skład którego weszli polscy historycy: J. Choińska-Mika (UW);Janusz Grabowski (AGAD); Rafał Jankowski (AGAD); Urszula Kacperczyk (AGAD); Michał Kulecki (AGAD); Karol Mazur (Muzeum Powstania Warszawskiego); Piotr Tafiłowski (UMKS Lublin); Hubert Wajs (AGAD) - komisarz wystawy; Małgorzata Witecka (AGAD) Marek Wredne (ZKW); Jarosław Zawadzki (AGAD).

Recenzja wydawnicza katalogu: prof. dr hab. Jan Dzięgielewski.

Koncepcja wizualna oraz projekt graficzny wystawy i katalogu są dziełem Jacka Koteli i Katarzyny Dinwebel.