Wydarzenia - Senat RP

Wizyta ministra ds. europejskich i międzynarodowych Austrii

3 marca 2010 r. wizytę w Senacie złożył minister ds. europejskich i międzynarodowych Republiki Austrii Michael Spindelegger. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

W czasie rozmowy M. Spindelegger stwierdził, że relacje pomiędzy Polską i Austrią są bardzo dobre. Obydwa kraje mają także wspólne interesy, m.in. w rejonie basenu Morza Czarnego. "Region ten będzie się w przyszłości rozwijał, dlatego Austria i Polska powinny być tam obecne" - podkreślił minister.

M. Spindelegger poinformował, że Austria będzie partycypować w kosztach utrzymania muzeum w Auschwitz-Birkenau. Podkreślił, że jest to zobowiązanie wobec przeszłości. Marszałek B. Borusewicz podziękował za tę decyzję i dodał, że "Polska będzie dbała o to miejsce niezależnie od wsparcia z zewnątrz".

Marszałek, zapytany o stopień akceptacji Polaków dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, powiedział, że jest on wysoki, sięga 80%. Polacy akceptują także integrację w ramach samej Unii. Jak powiedział marszałek, Polska jest zainteresowana rozszerzaniem Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich, ale chce, żeby Unia pamiętała o krajach na wschód od naszej granicy. "Istotne jest to, żeby integracja Europy przynosiła konkretne rezultaty. W tym kontekście najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo energetyczne. Musimy wspólnie dążyć, aby nośniki energii były normalnym towarem i nie były wiązane z innymi sprawami" - dodał marszałek.

Podczas spotkania rozmawiano również o roli parlamentów narodowych po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Rozmówcy zgodzili się, że parlamenty narodowe muszą aktywnie uczestniczyć w procesie stanowienia europejskiego prawa.