Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie opłatkowe

16 grudnia 2009 r. odbyło się w Senacie spotkanie opłatkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu RP z udziałem duszpasterza parlamentarzystów ks. Piotra Pawlukiewicza. W czasie uroczystości, marszałek Senatu RP przyjął od harcerzy z ZHP betlejemskie światełko pokoju. Ksiądz Pawlukiewicz i marszałek Bogdan Borusewicz złożyli uczestnikom spotkania życzenia świąteczne i noworoczne. Kolędy śpiewał Chór Gaudium ze Strzelec Krajeńskich.