Wydarzenia - Senat RP

Świąteczne spotkanie marszałka Senatu z dziennikarzami

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 15 grudnia 2009 r. spotkał z dziennikarzami, by podsumować rok pracy Senatu, a także złożyć im życzenia świąteczne i noworoczne. W opinii marszałka ten rok był szczególny dla Senatu. Senat obchodził 20-lecie odrodzenia; pierwsze w pełni wolne wybory po II wojnie światowej w Europie Środkowo-Wschodniej odbyły się 20 lat temu właśnie do Senatu RP.

Marszałek przypomniał, że Senat ogłosił rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. W ramach rocznicowych obchodów z inspiracji Senatu odbyły się liczne konferencje, wystawy, konkursy, wykłady. W Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy. Marszałek wyraził nadzieje, że ten rok przysłużył się ugruntowaniu demokratycznych reguł postępowania i przypomniał światu, że przemiany demokratyczne w tej części Europy rozpoczęły się w Polsce.

Oprócz jubileuszowych obchodów Senat aktywnie współuczestniczył w stanowieniu prawa. Tylko w 2009 r. rozpatrzył 224 ustawy, wprowadził do nich ponad tysiąc poprawek, wniósł do Sejmu 34 własne inicjatywy. Od niedawna Senat wziął na siebie trud dostosowania systemu prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To ważne zadanie z punktu widzenia porządkowania naszego systemu prawnego. Tylko w tym roku Senat wniósł do Sejmu 26 inicjatyw wykonujących orzeczenia TK. Od początku tej kadencji komisja ustawodawcza Senatu rozpatrzyła 144 wyroki TK. Senat ponadto wziął na siebie realizację prawa obywateli do składania petycji. Konstytucja przewiduje taką możliwość. Propozycjami obywateli dotyczącymi rozwiązań legislacyjnych zajmuje się senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Z inicjatywy Senatu pierwszej kadencji rozpoczęła się budowa społeczeństwa obywatelskiego. Senat zainicjował restytucję instytucji samorządu terytorialnego na jego podstawowym, gminnym poziomie. Samorządność jest istotą demokracji, dlatego warto wspierać budowanie więzi lokalnych i regionalnych oraz pielęgnować przywiązanie do Małej Ojczyzny. W związku z przypadającą w 2010 r. rocznicą przeprowadzenia pierwszych wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego Senat ogłosił rok 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej.

Marszałek podziękował dziennikarzom za dotychczasową współpracę i życzył w nadchodzącym roku, by odpowiedzialnie pełnili swoją misję; by pogłębiali wiedzę społeczeństwa o problemach politycznych, społecznych i kulturalnych, bo to służy partycypacji obywateli w życiu naszego państwa.