Wydarzenia - Senat RP

Słuchacze Wschodnioeuropejskiej Szkoły
Badań Politycznych w Senacie

20 marca 2009 roku, w Senacie odbyło się spotkanie senatorów Andrzeja Persona, przewodniczącego Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Stanisława Gogacza, przewodniczącego Zespołu ds. Polaków na Białorusi w tej Komisji ze słuchaczami Wschodnioeuropejskiej Szkoły Badań Politycznych, stanowiącej część projektu Rady Europy. Szkoła ta jako organizacja pozarządowa prowadzi swoją działalność na Białorusi.

Senator Andrzej Person przedstawił gościom historię Senatu, uprawnienia ustawodawcze Izby, a zwłaszcza misję Senatu jako opiekuna polskiej diaspory. Podkreślił, że szczególną troską Senat otacza rodaków na Wschodzie, gdzie Polacy żyją "u siebie" choć w innych krajach. Im, w ocenie Senatu, należna jest pomoc edukacyjna, organizacyjna i socjalna. Pomoc Polakom na Białorusi jest jednym z czterech priorytetów wyznaczonych przez Senat w finansowaniu zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Senator Stanisław Gogacz zaznaczył, że szczególną troską Zespołu, którym kieruje jest zapewnienie Polakom na Białorusi praw przysługujących mniejszościom zgodnie ze standardami międzynarodowymi: prawa do nauki języka ojczystego, praktyk religijnych, zrzeszania się.

Senatorowie wyrazili nadzieję, że wyniki wyborów przeprowadzonych 18 marca 2009 r. w Związku Polaków na Białorusi zostaną uznane i uszanowane przez władze tego kraju.

Odpowiadając na pytania białoruskich gości, senatorowie zapewnili, iż Polska zawsze będzie orędownikiem demokratyzacji i gwarancji praw człowieka na Białorusi.