Wydarzenia - Senat RP

Australijskie rezolucje upamiętniające 20.rocznicę historycznych wyborów w Polsce

Parlament Australii uchwalił trzy rezolucje upamiętniające 20. rocznicę historycznych wyborów w Polsce.

Senat australijski w rezolucji przedłożonej przez sen. Kerry'ego O"Briena podkreślił, że wybory 4 czerwca 1989 r. były początkiem końca rządów partii komunistycznej nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Środkowej i Wschodniej Europy, a ostatecznie także w republikach Związku Radzieckiego. Australijski Senat podziękował społeczeństwu polskiemu za "jego dzielną walkę przez przeszło 40 lat o odzyskanie niepodległości i przywrócenie demokracji, wolności". Pogratulował "wzrastającego bezpieczeństwa, dobrobytu i wolności, którymi Polska cieszy się od 1989 roku". W rezolucji przypomniano, że to "ruch wolnego związku zawodowego "Solidarność" poprowadził z powodzeniem walkę narodu polskiego do niepodległości i demokracji".

W drugiej rezolucji przedstawionej przez sen. Garego Humphriesa Senat uznał "olbrzymi wkład Polski w upadek komunizmu w Europie i odnotował demokratyczne zdobycze Polski, szczególnie to, że obywatele polscy zdecydowanie głosowali za przywróceniem Senatu i zasad odpowiedzialności i przejrzystości w sprawowaniu władzy".

W rezolucji przedstawionej przez deputowanego Petera Slippera Izba Reprezentatntów stwierdziła m.in. iż wolne wybory w Polsce doprowadziły do obalenia rządów komunistycznych w Centralnej i Wschodniej Europie, upadku Muru Berlińskiego i ponownego zjednoczenia Niemiec, a także rozpadu Związku Radzieckiego. W przyjętej rezolucji Izba Reprezentantów gratuluje narodowi polskiemu zwycięstwa w trwającej ponad 60 lat walce przeciwko zarówno nazistowskim jak i komunistycznym okupantom o odzyskanie niepodległości i o przywrócenie demokracji i wolności.

Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP wystosował do Johna Hogga, przewodniczącego Senatu oraz Harry'ego Jenkinsa, przewodniczącego Izby Reprezentantów Związku Australijskiego listy, w których w imieniu Senatu RP i własnym dziękuje za przyjęcie rezolucji upamiętniających 20. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Przypomniał, że te "wybory umożliwiły powrót Polski do rodziny wolnych narodów oraz utorowały drogę do wolności innym narodom zza Żelaznej Kurtyny, przekreślając w ten sposób jałtański podział Europy".