Wydarzenia - Senat RP

Wizyta prezydenta Malty

W poniedziałek 26 stycznia 2009 r. w Senacie wizytę złożył Edward Fenech Adami prezydent Malty. Gościa przyjął Bogdan Borusewicz marszałek Senatu. Politycy rozmawiali m.in. o rozwoju kontaktów gospodarczych i parlamentarnych, a także o konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Marszałek Senatu powiedział, że współpraca między obu krajami układa się bardzo dobrze, zwłaszcza od chwili przystąpienia Polski i Malty do Unii Europejskiej.

W ocenie prezydenta Malty kontakty gospodarcze mogłyby być lepsze. Prezydent zaznaczył, że wymiana handlowa jest na niskim poziomie. Wyraził nadzieję, że to się zmieni po tej wizycie, gdyż towarzyszy mu liczna grupa biznesmenów z Malty.

Dodał, że parlamentarzyści maltańscy zainteresowani są współpracą z polskimi parlamentarzystami.

Borusewicz podkreślił, że obroty handlowe między Polską a Maltą, od momentu przystąpienia do UE, wzrosły dwukrotnie. Zdaniem marszałka istnieją duże możliwości współpracy w przemyśle stoczniowym. Wyraził nadzieję, że maltańscy przedsiębiorcy będą chcieli inwestować w Polsce.

Prezydent Edward Fenech Adami poinformował marszałka, że na Malcie ma powstać centrum przemysłu informatycznego. Dodał, że w tym kraju pracuje wielu polskich informatyków.

Polska popiera rozwój współpracy śródziemnomorskiej i oczekuje wsparcia kierunku wschodniego polityki UE w ramach partnerstwa wschodniego - mówił marszałek. Jego zdaniem śródziemnomorski wymiar polityki europejskiej jest niezmiernie istotny w kontekście budowania wspólnej europejskiej polityki energetycznej.

Politycy rozmawiali ponadto o możliwościach rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ocenie prezydenta Malty Unia Europejska w tej sprawie prowadziła nieskoordynowaną politykę i nie wykorzystała wszystkich możliwości rozstrzygnięcia konfliktu. Zdaniem marszałka Borusewicza przyjęcie traktatu z Lizbony pozwoliłoby szybciej Unii reagować na tego typu problemy, prowadzić jednolitą politykę zagraniczną oraz zbudować wspólny europejski rynek energetyczny.