Wydarzenia - Senat RP

Wizyta marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w Japonii

15-19 marca 2010 r. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, na zaproszenie przewodniczącego Izby Radców Satsuki Edy, złożył oficjalną wizytę w Japonii. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie: Ryszard Górecki, przewodniczący Senackiej Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej, zastępca przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Marek Rocki, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Stanisław Zając, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej..

Głównymi tematami rozmowy z premierem Japonii Yukiyo Hatoyamą była współpraca gospodarcza i stosunki dwustronne. Zdaniem marszałka B. Borusewicza, spotkanie było owocne i potwierdziło, że Polskę i Japonię łączą bliskie, przyjacielskie relacje. Japonia jest dla Polski najważniejszym partnerem w Azji nie tylko pod względem politycznym, ale przede wszystkim gospodarczym i kulturalnym. "Japonia ze względu na swój potencjał nowych i ekologicznych technologii jest światowym liderem w tej dziedzinie" - powiedział marszałek. Dodał, że premier Y. Hatoyama wyraził zainteresowanie Japonii modernizacją polskiej energetyki, w tym budowy elektrowni atomowej.

Podczas spotkania premier Japonii poruszył kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim, podkreślając, że jego kraj jest gotowy wspierać działania wynikające z tego unijnego programu. Premier Y. Hatoyama wyraził chęć złożenia wizyty w Polsce, aby zacieśnić polsko-japońską współpracę gospodarczą.

17 marca marszałek B. Borusewicz został przyjęty przez cesarza Japonii Akihito. Podczas 20-minutowej audiencji rozmawiano o stosunkach polsko-japońskich i muzyce Chopina. "Rozmawialiśmy o fenomenie ogromnej popularności muzyki Fryderyka Chopina w Japonii. Cesarz zaznaczył, że jego małżonka, która ma wykształcenie muzyczne, bardzo chętnie grywa utwory tego kompozytora" - powiedział marszałek. Dodał, że poinformował cesarza, iż w Polsce trwają obchody dwusetnej rocznicy urodzin polskiego kompozytora i z tej okazji organizowane są liczne imprezy kulturalne.

Cesarz Akihito wspominał podczas audiencji swoją wizytę w Polsce sprzed ośmiu lat. Nawiązał m.in. do spotkań z prezydentami Lechem Wałęsą i Aleksandrem Kwaśniewskim oraz reżyserem Andrzejem Wajdą, a także do swojej wizyty w krakowskim Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Wyraził ubolewanie, że nie udało mu się ze względu na stan zdrowia spotkać się z obecnie urzędującym prezydentem Lechem Kaczyńskim podczas jego wizyty w Japonii w 2008 r.

Marszałek podarował cesarzowi kopię "De revolutionibus" Mikołaja Kopernika.

Delegacja Senatu spotkała się ponadto z przewodniczącym Izby Radców Satsuki Edą, przewodniczącym Izby Reprezentantów Takahiro Yokomichi, ministrem spraw zagranicznych Katsuya Okadą, a także z ministrem sprawiedliwości oraz ministrem gospodarki, handlu i przemysłu.