Wydarzenia - Senat RP

Wystawa "Uchodźcy"

18 czerwca 2009 r., na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Uchodźcy, w Senacie otwarto wystawę "Uchodźcy", zorganizowaną z inicjatywy wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego. Ekspozycję przygotowało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) w Polsce.

Otwierając wystawę, wicemarszałek Z. Romaszewski stwierdził, że problematykę uchodźstwa należy przybliżyć społeczeństwom, szczególnie tym bogatym, gdyż teraz reagują inaczej na potrzeby uchodźców niż w latach dziewięćdziesiątych. Przypomniał o pomocy udzielonej przez Polskę uchodźcom z Bośni i Czeczenii. Zdaniem wicemarszałka, dług zaciągnięty przez Polaków w okresie "Solidarności" został spłacony.

Wicemarszałek Z. Romaszewski zwrócił także uwagę, że najważniejszym problemem nie jest zapewnienie uchodźcom godziwych warunków materialnych, ale ich lokalna integracja. Wyraził nadzieję, że wystawa nie tylko przybliży problem uchodźców, ale też pomoże w budowaniu postaw humanitarnych w społeczeństwie polskim.

Przedstawiciel UNHCR Gottfried Koefner poinformował, że obecnie 42 mln ludzi przymusowo przebywa poza granicami swego kraju lub została przesiedlona na terenie swojego państwa, 6 mln z nich od ponad 5 lat żyje na uchodźstwie. "To są tacy sami ludzie jak my. Mają dzieci, rodziny. Potrzebują bezpieczeństwa" - podkreślił.

Na wystawę składają się plakaty UNHCR, niektóre jeszcze z lat dziewięćdziesiątych XX w. Wiele z nich uzyskało szerokie uznanie. Zwracały uwagę na losy uchodźców na całym świecie i pomogły w znalezieniu dla nich wsparcia. Wśród plakatów prezentowany jest także cykl "Dzieci uchodźcy".

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców zostało powołane 14 grudnia 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Upoważniono je do prowadzenia i koordynowania działań międzynarodowych, służących udzielaniu ochrony uchodźcom i rozwiązywaniu ich problemów. Jego podstawowym obowiązkiem jest ochrona praw i interesów uchodźców. W ciągu ponad 50 lat swojego istnienia biuro pomogło rozpocząć nowe życie ponad 50 mln ludzi.

Wystawę można oglądać w Senacie do 31 sierpnia 2009 r.