Wydarzenia - Senat RP

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Tegoroczny Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą zorganizowany przez Senat RP odbył się w dniach 25-26 kwietnia 2009 r. w Petersburgu w Rosji. W obchodach Dnia Polonii w Petersburgu wzięła udział delegacja Senatu RP, z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem. Obecni byli senatorowie: Andrzej Person, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, Łukasz Abgarowicz, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Bronisław Korfanty, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakamui za Granicą, a także poseł Marek Borowski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Borkowski. Delegacji Senatu towarzyszył m.in. Maciej Płażyński, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Jerzy Marek Nowakowski, prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" i Marek Hauszyld, prezes Fundacji Semper Polonia. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych z całej Rosji a także z Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Łotwy.

Trzydniowe uroczystości zakończyły się w niedzielę 26 kwietnia br. uroczystą mszą świętą w petersburskim kościele św. Stanisława, w której uczestniczyło kilkuset Polaków mieszkających na stałe w Rosji. Po mszy marszałek B. Borusewicz dokonał otwarcia polskiej biblioteki znajdującej się w kościele. Księgozbiór składa się z ponad 5000 tomów, wśród których znajdują się głównie pozycje dotyczące historii Polski oraz o Polonii zamieszkującej Rosję.

W sobotę odbyło się spotkanie z prezesami organizacji polonijnych. Na spotkaniu marszałek Senatu B. Borusewicz podkreślił, że decyzja o tym by w tym roku zorganizować obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą właśnie w Petersburgu, jest wyrazem dobrych relacji polsko-rosyjskich i uznaniem za działalność organizacji polonijnych w Petersburgu i całej Rosji. Na spotkanie z polską delegacją do Domu Polskiego przybyli przedstawiciele ponad 30 organizacji polonijnych istniejących w Rosji m.in. z Moskwy, Murmańska, Archangielska, Kurska, Irkucka, Ułan-Ude. "Fakt, że w takim gronie możemy dziś świętować Dzień Polonii, napawa dumą i radością oraz pokazuje, jak wspaniałych przedstawicieli ma Polska w Rosji" - podkreślał B. Borusewicz. Marszałek wyraził zadowolenie, że otwarty przed 2 laty Dom Polski prowadzi szeroką działalność polonijną i skupia wokół siebie coraz więcej osób chcących poznać i propagować polską kulturę. "Cieszę się, że kilka lat temu w Senacie podjęliśmy decyzję sfinansowania zakupu pomieszczeń dla Domu Polskiego w Petersburgu, który tętni życiem. To, że jest on za mały to dobrze, bo gorzej byłoby, gdyby był za duży, co oznaczałoby, że niewiele osób do niego przychodzi" - powiedział B. Borusewicz. Zadeklarował też, że pomoc Senatu dla Polaków mieszkających poza granicami kraju nie ustanie. "To są nasi rodacy, którzy podkreślają na każdym kroku, że są Polakami i w związku z tym będziemy im pomagać i utrzymywać kontakt, bez względu na to, czy mówią po polsku, czy po rosyjsku".

Podczas spotkania Marszałek Senatu wręczył Złoty Krzyż Zasługi Albinie Jegorowej, przewodniczącej organizacji polonijnej "Polonia" w Archangielsku, która obchodzi 15. rocznicę utworzenia. Następnie wraz z przedstawicielami organizacji polonijnych złożył wieńce na grobach polskich i rosyjskich ofiar stalinizmu na Cmentarzu Lewaszowskim na przedmieściach Petersburga. Delegacja Senatu i Sejmu RP złożyła również kwiaty pod pomnikiem Bohaterskich Obrońców Leningradu na Placu Zwycięstwa oraz wpisał się do księgi pamięci.

W Konsulacie Generalnym RP w Petersburgu odbyła się uroczystość wręczenia trzech Kart Polaka. Marszałek Borusewicz zwracając się do przedstawicieli Polonii rosyjskiej podkreślił znaczenie tego dokumentu dla rodaków mieszkających od dawna poza Macierzą. Jedną z osób, które otrzymały Kartę Polaka, była mieszkająca od kilkudziesięciu lat w Peterburgu Maria Seliwerstowa.

Marszałek Senatu otworzył w Konsulacie RP także wystawę prac uczniów wybitnego rosyjskiego grafika Eduarda Koczergina pt. Uczniowie Mistrza oraz spotkał się z przedstawicielami petersburskich środowisk demokratycznych.

Pierwszego dnia wizyty marszałek Senatu wraz z delegacją rozmawiał z władzami miasta. Spotkał się z wicegubernatorem Petersburga Ludmiłą Kostkiną. B. Borusewicz podkreślił, że decyzja o tym, by w tym roku zorganizować obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą właśnie w Petersburgu, jest wyrazem dobrej współpracy polsko-rosyjskiej i podziękowaniem za stworzenie dobrych warunków dla działalności polonijnych organizacji w Rosji. Marszałek poprosił władze Petersburga m.in. o pomoc w rozbudowie Domu Polskiego oraz w opracowaniu dziejów Polaków w tym mieście po 1917 r. "Dobrze byłoby spisać historię Polaków żyjących w Petersburgu po 1917 roku. Wiem, że taka inicjatywa jest i chciałbym prosić władze miasta o wspólne działanie w tej sprawie, bo to jest część historii tego niezwykłego miasta"- powiedział B. Borusewicz.

Obchody uświetnił koncert w Teatrze Muzycznym w wykonaniu Anny Marii Jopek.