Wydarzenia - Senat RP

Delegacja Senatu z wizytą w Norwegii

W dniach 13-14 września 2010 r. wizytę w Norwegii złożył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Marszałkowi towarzyszyła grupa senatorów: przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej - Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej - Maciej Klima oraz Tadeusz Gruszka i Andrzej Grzyb, a także prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Norweskiego - Dariusz Giller, prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. - Paweł Olechnowicz, wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa Naftowego PGNiG S.A. - Marek Karabuła.

W Oslo marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wraz z senatorami spotkał się z minister pracy Norwegii Hanne Bjurstrom oraz przewodniczącym parlamentu Dagiem Terje Andersenem, a także z członkami Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Stortingu (norweski parlament). Następnie delegacja Senatu RP wzięła udział w promocji norweskiego wydania książki "Bohaterowie Europy", której autorem jest Jan Strękowski. Senatorowie spotkali się również z przedstawicielami norweskiej Polonii.

Podczas spotkania z przewodniczącym Stortingu Dagiem Terje Andersenem marszałek Borusewicz podziękował Norwegom za pomoc Polsce niesioną w latach osiemdziesiątych przez stowarzyszenie Solidaritet Norge-Polen, w którym działały tysiące Norwegów. Politycy rozmawiali o inicjatywie ministrów spraw zagranicznych Polski i Norwegii dot. ograniczenia taktycznych arsenałów jądrowych, Partnerstwa Wschodniego, zaangażowania w Afganistanie, jak również obecności polskich pracowników okresowych w Norwegii. Marszałek Borusewicz mówił o obecności polskich przedsiębiorstw paliwowych w Norwegii i wskazywał na zainteresowanie Polski współpracą z norweskimi przedsiębiorstwami w basenie Morza Bałtyckiego. Marszałek zaprosił przewodniczącego Stortingu do złożenia wizyty w Polsce.

Przewodniczący Dag Terje Andersen złożył kondolencje w związku z katastrofą smoleńską. Odnosząc się do wspólnych polsko-norweskich relacji podkreślił, że Norwegowie pamiętają o udziale polskich wojsk w walkach o Narvik. Zaznaczył też, że decyzja o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie była wyjątkowa, bo nie budziła w norweskim społeczeństwie żadnych kontrowersji. W trakcie rozmowy przewodniczący Andersen poruszył także kwestię planowanego rurociągu Skanled.

W czasie spotkania z minister pracy Hanne Bjurstrom mówiono o sprawach związanych z obecnością w Norwegii polskich pracowników. Marszałek wyraził zadowolenie z otwarcia centrów informacyjnych dla Polaków w dwóch norweskich miastach i podkreślił wagę organizowania dla nich i ich rodzin kursów języka norweskiego, które umożliwiłyby polskim pracownikom włączenie się w środowisko norweskie. Zaznaczył, że Polska ogólnie dobrze ocenia sytuację Polaków w Norwegii, choć wskazał, że Polacy mają problem z norweskim systemem podatkowym. Minister Bjurstrom wyraziła zadowolenie z obecności Polaków na norweskim rynku pracy i wysoko oceniła jakość ich pracy. Podkreśliła , że norweskie władze reagują na wszelkie sygnały dyskryminacji czy dumpingu socjalnego wobec polskich pracowników.

Na spotkaniu polskiej delegacji z członkami komisji spraw zagranicznych i obrony norweskiego parlamentu rozmawiano o wzajemnych relacjach, zaangażowaniu wojskowym w Afganistanie, strategii NATO, Partnerstwie Wschodnim oraz bezpieczeństwie energetycznym.

Delegacja uczestniczyła w zorganizowanej przez Ambasadę RP promocji norweskiego wydania książki Jana Strękowskiego pt. "Bohaterowie Europy" poświęconej historii pomocy organizowanej dla podziemnej "Solidarności" przez norweskie stowarzyszenie "Solidaritet Norge-Polen". W spotkaniu udział wzięli m.in. przewodniczący Stortingu Dag Terje Andersen, premier Norwegii w latach 80-tych Kare Willoch oraz członkowie stowarzyszenia "Solidaritet Norge-Polen", którym w dowód wdzięczności za zaangażowanie w pomoc Polsce w latach 80-tych Marszałek wręczył Medale Wdzięczności przyznawane przez Europejskie Centrum Solidarności. Delegacja spotkała się również z reprezentantami środowisk polonijnych.

14 września 2010 r. delegacja Senatu RP przebywała w Stavanger, gdzie odwiedziła siedziby polskich przedsiębiorstw paliwowych działających w sektorze wydobycia ropy i gazu w Norwegii - Lotos Norge oraz PGNiG Norway. Ponadto delegacja spotkała się zarządem Statoil oraz z kierownictwem Dyrektoriatu ds. Ropy - norweskiej agencji rządowej z siedzibą w Stavanger.