Wydarzenia - Senat RP

KONKURS NA PLAKAT "ROK POLSKIEJ DEMOKRACJI" ROZSTRZYGNIĘTY

Nagroda główna - praca Mateusza Gilety

Z okazji podjęcia przez Senat RP uchwały o ustanowieniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji, 15 stycznia 2009 r. Kancelaria Senatu RP ogłosiła konkurs adresowany do artystów plastyków, grafików i projektantów na projekt plakatu "Rok Polskiej Demokracji". Celem konkursu była promocja idee demokracji wolności i praworządności.

Wyróżnienie  - Kamil Banach

W odpowiedzi nadesłano 73 projekty. 20 marca 2009 roku komisja konkursowa w składzie: prof. Ksawery Piwocki - rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - przewodniczący komisji konkursowej, prof. Roman Kalarus - Pracownia Projektowania Plakatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dyr. Maria Kurpik - dyrektor Muzeum Plakatu w Wilanowie, prof. Piotr Kunce - Pracownia Projektowania Plakatu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. Tomasz Bogusławski - kierownik Katedry Grafiki Projektowej przyznała główną nagrodę w wysokości 7000 zł Mateuszowi Gilecie, studentowi Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku za pracę opatrzoną godłem 406158M.

Wyróżnienie - Sandra Dudek

Wyróżnienia (nagroda w wysokości 4000 zł) przyznano Sandrze Dudek z Rejowca Fabrycznego (godło: 290886) oraz Kamilowi Banachowi studentowi ASP w Poznaniu (godło: KB0109_1).

Jury wysoko oceniło poziom nadesłanych prac. Doceniono pomysłowość autorów i różnorodność stosowanych przez nich technik plastycznych.