Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Senatu przyjął przewodniczącego parlamentu Chorwacji

4 listopada 2010 r. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym parlamentu Chorwacji Luką Bebicem.

Chorwacja zabiega o członkostwo w Unii Europejskiej i jest bardzo wdzięczna Polsce, że może korzystać z polskich doświadczeń w procesie akcesji - powiedział L. Bebic. Chorwacki parlament jest obecnie na finiszu w dostosowywaniu swojego prawa do norm unijnych. Przyjęto już 260 ustaw, które są zgodne z prawem UE, a do zakończenia procesu dostosowawczego trzeba jeszcze rozpatrzyć kilkanaście aktów prawnych. Stanie się to do końca 2010 roku. Zdaniem marszałka Borusewicza Chorwacja ma duże szanse zostać członkiem europejskiej rodziny w trakcie prezydencji węgierskiej albo polskiej w 2011 roku. "Chcemy - podkreślił Borusewicz - żeby Chorwacja była aktywnym członkiem UE, uczestniczyła także w pracach państw basenu Morza Bałtyckiego oraz w programie "Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa".

Marszałek zachęcał przewodniczącego chorwackiego parlamentu do korzystania z doświadczeń Polski zwłaszcza w zakresie absorpcji środków Unii Europejskiej przez samorządy lokalne. Jak podkreślał - w tej dziedzinie polskie regiony odniosły sukces i mają wiele do przekazania chorwackim samorządowcom w wykorzystywaniu gwarantowanych przez Komisję Europejską pieniędzy przede wszystkim na infrastrukturę techniczną.

Marszałek Senatu i przewodniczący parlamentu Chorwacji zgodzili się, że coraz większe znaczenie we współczesnym świecie nabiera dyplomacja parlamentarna, bo - jak podkreślali - nie jest ona ograniczona normami dyplomatycznymi oraz bezpośrednie kontakty parlamentarzystów. Bogdan Borusewicz zaprosił Lukę Bebica do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce.