Wydarzenia - Senat RP

Wizyta prezydenta Republiki Łotewskiej

27 listopada 2009 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Łotewskiej Valdis Zatlers. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek podkreślił, że Polskę i Łotwę łączą dobre relacje. Przypomniał wizyty premiera i przewodniczącego parlamentu łotewskiego w naszym kraju, a także delegacji Senatu na Łotwie.

Prezydent Valdis Zatlers stwierdził, że obecne dobre stosunki między naszymi krajami odzwierciedlają historyczne relacje łączące Polskę i Łotwę. Zadaniem obu stron jest teraz rozwijanie tej współpracy, tak by była one efektywniejsza, i to na wszystkich płaszczyznach: politycznej, kulturalnej, miast partnerskich, regionalnej.

Podczas spotkania omówiono też problem polityki energetycznej z perspektywy obu państw. Marszałek Bogdan Borusewicz przedstawił stanowisko Polski w tej kwestii, a także zamierzenia inwestycyjne, których celem jest zapewnienie krajowej gospodarce bezpieczeństwa energetycznego.

Podziękował także prezydentowi Łotwy za opiekę nad mniejszością polską na Łotwie, której zagwarantowano wszystkie prawa. Pogratulował też tytułu doktora honoris causa, który prezydent Valdis Zatlers otrzyma dziś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.