Wydarzenia - Senat RP
 

Minister Spraw Zagranicznych Algierii w Senacie

7 lipca 2011 roku wizytę marszałkowi Senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi złożył minister Spraw Zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Mourad Medelci.

Minister M. Medelci poinformował marszałka Borusewicza o sytuacji politycznej w Algierii, podkreślając, że przed przyszłorocznymi wyborami do izby niższej algierskiego parlamentu został dokonany przegląd wielu ustaw m.in. dotyczących funkcjonowania partii politycznych, stowarzyszeń, obecności kobiet w życiu politycznym i społecznym. Celem tych działań jest zwiększenie zakresu swobód obywatelskich i "uczynienie życia politycznego bardziej wiarygodnym". Na wybory zostali zaproszeni obserwatorzy z Unii Europejskiej. Dodał, że równolegle z rewizją prawa będą poprawione ustawy dotyczące gospodarki, w tym funkcjonowania przedsiębiorstw. Marszałek Borusewicz powiedział, że Algieria jest ważnym państwem w Afryce Północnej i z uznaniem przyjął informację o podjętych w Algierii reformach politycznych, dodając, iż ważne jest rozmawianie także z tymi, którzy są niezadowoleni. Wyraził przekonanie, że reformy - aby były skuteczne - muszą być wprowadzane szybko. Namawiał ministra spraw zagranicznych Algierii M. Medelci do budowania wspólnej dla całego społeczeństwa algierskiego przyszłości. Dodał, że Polska będzie wspierała przemiany demokratyczne w Algierii.

Podczas spotkania omawiano także sytuację w całej Afryce Północnej, zwłaszcza w Libii.