Wydarzenia - Senat RP

W drodze do wolności

W dniach 19-20 listopada 2009 r. w Warszawie odbył się kongres upamiętniający obalenie komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej: "W drodze do wolności..", opozycja w Polsce w latach 70-tych - opozycja i dysydenci w Europie Środkowej i Wschodniej", zorganizowany wspólnie przez Senat RP oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy współpracy Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Na spotkanie do Warszawy przybyło wielu działaczy opozycyjnych z lat 70-tych oraz dysydentów walczących z reżimami komunistycznymi w ich własnych krajach. W Kongresie uczestniczyli byli opozycjoniści, którzy z różnych państwach Europy Środkowej i Wschodniej działali z tych samych pobudek na rzecz wolności i niepodległości własnych narodów. W spotkaniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski i senator Jan Rulewski a także prof. Władysław Bartoszewski.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz stwierdził, że spotkanie dawnych działaczy opozycyjnych w Warszawie podkreśla wspólnotę tych wszystkich, którzy przed laty podjęli walkę o prawa człowieka, a dziś żyją w wolnych krajach. Dodał, że kongres jest kontynuacją spotkań polsko-czechosłowackich z lat 70 i 80-tych. Marszałek Borusewicz przypomniał historię wolnościowych dążeń, podkreślając, że rok 1989 był klamrą zamykającą to co się stało w 1939 roku, kiedy straciliśmy niepodległość. Sytuacja taka była w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Przed historycznymi wydarzeniami w 1989 - powiedział marszałek - były pamiętny rok 1980. W 1981 roku przegraliśmy, bo Polskę udało się odizolować od innych krajów. Uniknięto tego w 1989 roku i wtedy ówczesny system polityczny w Polsce i całej Europie Środkowej i Wschodnie runął - powiedział marszałek Borusewicz.

Podczas kongresu wyświetlono film dokumentalny pt. "Efekt domina", przedstawiający wpływ działalności polskiej opozycji demokratycznej na powstawanie i rozwój ruchów dysydenckich w krajach byłego bloku wschodniego.