Wydarzenia - Senat RP
 

Przewodnicząca Parlamentu Republiki Albanii w Senacie

Jozefina Topalli, przewodnicząca parlamentu Republiki Albanii wraz z delegacją złożyła 6 czerwca 2011 r. wizytę w Senacie. Delegację przyjął Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu. Rozmawiano o sytuacji w Albanii po wyborach samorządowych i o aspiracjach unijnych tego kraju.

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-albańskie układają się dobrze i nie ma między obu krajami żadnych kwestii spornych. Dodał, że Polska wspierała Albanię w drodze do NATO i opowiada się za wspólną Europą otwartą na przyjmowanie nowych członków.

Według Jozefiny Topalli relacje polsko-albańskie są bardzo dobre. Przewodnicząca parlamentu albańskiego wyraziła nadzieję, że będą się nadal rozwijały. Podziękowała za wsparcie w staraniach o przyjęcie Albanii do NATO i dodała, że jej kraj liczy też na wsparcie unijnych dążeń. Zdaniem Jozefiny Topalli dobrym relacjom politycznym sprzyja współpraca gospodarcza i handlowa. Zachęcała do inwestowania w Albanii. Mówiła, że koniunktura gospodarcza w jej kraju jest dobra. W ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrost PKB wynosił ok. 5 proc. Coraz więcej turystów odwiedza Albanię.

Politycy rozmawiali ponadto o skomplikowanej sytuacji politycznej w Albanii. B. Borusewicz pytał o nastroje społeczne, demonstracje i o sytuację w albańskim parlamencie.

J. Topalli zaznaczyła, że problemy polityczne i niepokoje targają Albanią od dwóch lat - od zwycięstwa wyborczego Partii Demokratycznej. Dodała, że po ostatnich wyborach samorządowych sytuacja się jeszcze bardzie skomplikowała. Podkreśliła, że prace parlamentu albańskiego paraliżuje odmowa udziału w obradach deputowanych socjalistów. W związku z tym nie są uchwalane ważne ustawy, które wymagają większości kwalifikowanej (3/5 ustawowej liczby deputowanych).

Zdaniem marszałka Borusewicza należy dążyć do porozumienia z opozycją, do dialogu ze społeczeństwem, tak, by Albania, która chce kandydować do członkostwa w UE, mogła osiągnąć ten cel.