Wydarzenia - Senat RP

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w Senacie

22 stycznia 2010 r. wicemarszałek Zbigniew Romaszewski spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem. W spotkaniu uczestniczyła minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu. Rozmawiano między innymi o roli parlamentu narodowego w stanowieniu prawa. Wicemarszałek Z. Romaszewski zwrócił uwagę, że w ostatnich latach nastąpił "zalew" nowych ustaw. O ile na początku obecnej dekady zwiększona działalność legislacyjna parlamentu była związana z akcesją Polski do Unii Europejskiej, tak teraz wynika to z tego, iż prawo zwyczajowe stara się zastąpić prawem stanowionym. Jest to rezultat - zdaniem wicemarszałka - upadku systemu wartości.

Zapytany o najpilniejsze zadanie, jakie powinno być podjęte przez parlament, Z. Romaszewski stwierdził, że jest nim  rozpoczęcie prac nad zmianą konstytucji. Jego zdaniem, po wejściu do Unii Europejskiej Polska jest innym krajem niż wtedy, kiedy przyjmowano obecnie obowiązującą ustawę zasadniczą. Wicemarszałek uważa, że trzeba wrócić do projektu społecznego konstytucji, opracowanego w latach 1995-96.

Obaj rozmówcy z uznaniem mówili o osiągnięciach Polski po wejściu na demokratyczną drogę rozwoju, a także rozwoju cywilizacyjnym i ekonomicznym, wynikającym z przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.