Wydarzenia - Senat RP

Wizyta marszałka Senatu na Ukrainie

O relacjach Ukrainy z Unią Europejską rozmawiał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem, z premierem Mykołą Azarowem i innymi politykami podczas zakończonej 1 grudnia 2010 roku wizyty w tym kraju.

W trakcie wizyty polska delegacja złożyła kwiaty pod krzyżem upamiętniającym ofiary mordu w Bykowni, a na Podolu spotkała się z miejscową Polonią.

W skład polskiej delegacji weszli senatorowie: Łukasz Abgarowicz i Grzegorz Banaś.

Podczas spotkania z B. Borusewiczem w Kijowie premier Azarow powiedział, że Ukraina liczy na wsparcie Polski w jej dążeniu do zbliżenia z Unią Europejską. Podkreślił, że Ukraina wiąże duże nadzieje z przyszłorocznym przewodnictwem Polski w Radzie UE. M. Azarow zapewnił, że władze w Kijowie chcą zrealizować do końca 2011 r. plan działania na rzecz zniesienia wiz, przyjęty podczas listopadowego szczytu Ukraina-UE w Brukseli. Jego zdaniem jest to ważny krok do zakończenia przez Ukrainę negocjacji umowy stowarzyszeniowej z Unią. Według B. Borusewicza przyszły rok jest wyjątkowy dla Ukrainy, gdyż UE przewodzić będą dwa kraje - Polska i Węgry - przychylne integracji tego kraju z UE. W ocenie marszałka Ukraina powinna przyspieszyć rozmowy z UE, aby w przyszłym roku zakończyć negocjacje stowarzyszeniowe.

Według prezydenta Ukrainy stosunki polsko-ukraińskie układają się bardzo dobrze. Jego zdaniem świadczy o tym m.in. dialog polityczny prowadzony na najwyższym szczeblu, który służy wzmacnianiu wzajemnych relacji. Prezydent zaznaczył, że jest zwolennikiem integracji Ukrainy z UE i jego administracja dąży do zbliżenia z Unią. Prezydent poinformował także marszałka Senatu, że złoży oficjalną wizytę w Polsce na początku 2011 r. B. Borusewicz zachęcał prezydenta do przyspieszenia negocjacji umowy stowarzyszeniowej i do podjęcia współpracy z UE w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Zapewniał o poparciu Polski dla dążeń europejskich Ukariny. Prezydent wyraził nadzieję, że Ukraina i Polska zacieśnią współpracę, dzięki wspólnej organizacji EURO 2012. Na zakończenie rozmowy B. Borusewicz poruszył kwestię polskiej mniejszości na Ukrainie.

O umowie stowarzyszeniowej marszałek Senatu rozmawiał także z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymirem Łytwynem. W. Łytwyn zapewnił marszałka, że "kierunek europejski nie budzi na Ukrainie sprzeciwu". Marszałek, w związku ze wspólną organizacją EURO 2012 zaproponował nawiązanie współpracy komisji ds. sportu Senatu i Rady Najwyższej, której celem byłoby m.in. doprowadzenie do bliższych kontaktów młodzieży i kibiców obu krajów.

Marszałek Senatu, który złożył kwiaty pod krzyżem upamiętniającym ofiary mordu w Bykowni powiedział dziennikarzom, że jest szansa na wspólne polsko-ukraińskie upamiętnienie ofiar NKWD, zamordowanych w Bykowni pod Kijowem. Zaznaczył, ze ukraińska propozycja wspólnego pomnika musi być przeanalizowana przez polskie władze.

W ambasadzie RP w Kijowie delegacja Senatu spotkała się z przedstawicielami polskiej mniejszości oraz Polakami mieszkającymi na Ukrainie. Na spotkanie przybyło ok. 100 osób, wśród nich była Emilia Chmielowa prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Stanisław Kostecki, prezes Związku Polaków na Ukrainie. Spotkanie było okazją do rozmowy o sytuacji i aktualnych problemach mniejszości polskiej.

W Winnicy marszałek spotkał się z władzami obwodu winnickiego i ukraińską Polonią z Żytomierszczyzny, Winniczyzny, Chmielniczyzny. Podziękował władzom obwodu za wspieranie polskiej mniejszości. Mówił także o rozpoczynającej się budowie Domu Polskiego w Barze. W Winnickiej Filharmonii Obwodowej marszałek spotkał się z polską diasporą. W spotkaniu uczestniczyło ok. 400 osób, były wśród nich polonijne zespoły artystyczne, które wystąpiły na scenie filharmonii podczas zorganizowanego przez konsulat koncertu, prezentującego dorobek artystyczny polskich zespołów tego obwodu. W rozmowach z marszałkiem mniejszość polska wskazywała na potrzebę budowy polskiej szkoły w Winnicy.