Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Słowacki współczesny"

15 grudnia 2009 r. w Muzeum Literatury w Warszawie odbyła się konferencja "Słowacki współczesny", zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu wspólnie z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Zakończyła ona obchody Roku Słowackiego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata kultury i nauki. Referaty przedstawili wybitni znawcy życia i twórczości poety: Alina Kowalczykowa, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jarosław Ławski, Aleksander Nawarecki i Tomasz Makowski.

Konferencję zakończył uroczysty koncert jubileuszowy z udziałem Urszuli Krygier - śpiew i Katarzyny Jankowskiej - fortepian.

Rok Juliusza Słowackiego ogłosił Sejm, z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin poety i 160. rocznicy jego śmierci. Podczas Roku Juliusza Słowackiego w kraju i za granicą odbyło się wiele imprez i wydarzeń poświęconych polskiemu poecie, m.in. inscenizacje dramatów poety, cykl seminariów i konferencji