Wydarzenia - Senat RP

Wystawa "Józef Piłsudski na wileńskiej
i grodzieńskiej ziemi"

5 listopada 2008 r. w gmachu Senatu wicemarszałek Marek Ziółkowski otworzył wystawę "Józef Piłsudski na wileńskiej i grodzieńskiej ziemi". Wystawą tą Senat wpisuje się w ogólnopolskie obchody uświetniające jubileusz 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, którym - zgodnie z uchwałą Senatu z 24 kwietnia br. - nadaje się charakter szczególny.

Wicemarszałek M. Ziółkowski podkreślił, że Józef Piłsudski jest - obok Jana Pawła II i Lecha Wałęsy - najbardziej cenioną przez Polaków postacią historyczną XX wieku. Wystawa senacka umożliwia poznanie tego, co tej bliskiej Polakom postaci było bliskie - jego małą ojczyznę, która dziś znajduje się poza granicami Polski.

Ideę wystawy oraz obszar tematyczny eksponatów przedstawił inicjator prezentowania wystawy w Senacie senator Andrzej Person - przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Senacka wystawa jest fragmentem ekspozycji przygotowanej przez Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, składającej się z około 130 plansz fotograficzno-tekstowych. W Senacie zaprezentowano 48 spośród nich. Dokumentują one żmudzki rodowód J. Piłsudskiego, wileński okres jego życia, a także pokazują Grodno i inne miejsca związane z jego działalnością polityczną, zawierają też fragmenty wypowiedzi marszałka.

Ekspozycja, zorganizowana przy finansowym wsparciu Senatu, była już prezentowana w grudniu 2007 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W otwarciu wystawy, które odbyło się w przerwie obrad Senatu, uczestniczyli wicemarszałkowie, senatorowie oraz liczni goście. Wystąpił Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej.