Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Sport wyczynowy - stan i perspektywy"

23 listopada 2010 r. w Senacie odbyła się konferencja "Sport wyczynowy - stan i perspektywy", zorganizowana przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu. Patronat honorowy nad konferencją objęli przewodniczący komisji senator Kazimierz Wiatr oraz minister sportu i turystyki Adam Giersz, Komitetowi Naukowemu przewodniczył senator Józef Bergier.

Otwierając konferencję, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator K. Wiatr podkreślił znaczenie zarówno powszechnego, jak i wyczynowego sportu. Jak mówił, sport w pozytywny sposób zajmuje czas młodzieży i kształtuje jej postawy. Sport wyczynowy stwarza perspektywę dla młodych ludzi, stanowi jednocześnie promocję naszego kraju w świecie.

Jak przypomniał senator J. Bergier, wiceprzewodniczący senackiej komisji nauki, a jednocześnie trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej i wykładowca akademicki, wśród posłów i senatorów są osoby ściśle związane ze sportem, które za swój obowiązek uważają podejmowanie na forum parlamentu dyskusji na temat kultury fizycznej. Zdaniem senatora, podjęcie debaty na temat stanu i perspektyw sportu wyczynowego to dobry znak, że parlamentarzyści dostrzegają potrzebę bieżącej obserwacji tych problemów, a także refleksji naukowej, bo również w sporcie wyczynowym potrzebna jest aktualizacja wiedzy. Dlatego przedstawione podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej Kancelarii Senatu "Problemy nauki i wychowania".

Podczas konferencji stan i perspektywy sportu wyczynowego w Polsce przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski. Mówił m.in. na temat finansów, które w istotny sposób decydują o organizacji sportu wyczynowego. Zdaniem wiceministra, ogromne znaczenie dla wyników osiąganych w sporcie wyczynowym ma poziom wyszkolenia kadry trenerskiej. Z tym, niestety, w Polsce nie jest najlepiej, a żeby osiągać tak oczekiwane przez Polaków sukcesy, trzeba wprowadzić nową jakość szkolenia. Wśród najważniejszych zadań resortu wskazywał m.in. zapewnienie optymalnych warunków do przygotowań olimpijskich dla zawodników kadry narodowej, takich chociażby jak Program Londyn 2012. Przypomniał również, że do olimpiady w stolicy Wielkiej Brytanii pozostało 611 dni.

W senackim spotkaniu, którego celem było wskazanie najważniejszych obecnie problemów sportu wyczynowego, wzięli udział naukowcy z wyższych szkół sportowych i przedstawiciele związków sportowych. Obrady prowadzono w dwóch sekcjach tematycznych. Pierwsza z nich poświęcona była szkoleniu w zespołowych grach sportowych, druga natomiast - szkoleniu w sportach indywidualnych.

Materiały z konferencji