Wydarzenia - Senat RP

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Wspieranie organizacji Polonii i Polaków za granicą w nowej rzeczywistości, znalezienie nowych form współpracy z młodą generacją emigracji oraz kształtowanie nowoczesnego wizerunku Polski poza granicami zdominowały dwudniowe obrady Polonijnej Rady Konsultacyjnej, które zakończyły się 19 października 2010 r. w Senacie.

Podczas obrad przedstawiciele polskiej administracji zaprezentowali nowe narzędzia, które mogą służyć do unowocześnienia współpracy z Polonią. Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szymański zapowiedział utworzenie interaktywnego portalu - atlasu Polonii, który będzie bazą polskiej obecności za granicą, będzie umożliwiać kontakty między osobami i organizacjami oraz dostarczać różnorodnych informacji. Zwrócił uwagę na potrzebę nawiązania współpracy z liczną Polonią niezorganizowaną i rozproszoną, mówiącą silnym głosem, ale nie polskim, rozszerzenia współpracy z Polakami na Wschodzie i pomocy w budowaniu pozycji Polonii w krajach zamieszkania. Ze strony Polonii oczekuje się zrozumienia i poparcia polskiej polityki zagranicznej i udziału w promocji Polski.

Wiceminister edukacji narodowej Mirosław Sielatycki omówił nowy model oświaty polskiej za granicą, którego celem jest upodmiotowienie szkolnictwa społecznego przy wykorzystaniu nowych technologii. Wszystkie szkoły zostaną przekształcone w szkoły tzw. uzupełniające, które wydawać będą certyfikaty znajomości języka polskiego, dostępna jest już szkoła internetowa, czyli nauczanie online, oraz kursy internetowe dla nauczycieli, powstaje podręcznik internetowy. Przy ministrze edukacji narodowej powołana została Rada Oświaty Polonijnej.

Polonijna Rada Konsultacyjna omawiała też ofertę programową Telewizji Polonia. Zdaniem Jana Mokrzyckiego, wiceprezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, jeśli TV Polonia ma przetrwać, musi być inna niż stacje komercyjne. Dyrektor stacji Witold Laskowski zapowiedział wzbogacenie oferty programowej dla młodych ludzi i zerwanie z nudną formułą programów polonijnych. Według niego, TV Polonia powinna być multiaktywna, aby sprostać obecnym wyzwaniom. Oprócz wykonywania zadań misyjnych musi też zarabiać na siebie. Te plany wzbudziły kontrowersje wśród członków Rady. Laskowski poinformował, że trwają prace nad stworzeniem niezależnego od innych anten kanału TVP, który byłby poświęcony promocji Polski i przeznaczony dla Polaków za granicą.

Podczas posiedzenia mówiono też o zniekształcaniu wizerunku Polski za granicą, co często nie wynika ze złej woli, ale z niewiedzy. Jak wskazał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, obrady były poświęcone wielu tematom, ale też wizerunek naszego kraju jest budowany na wielu obszarach - kultury, historii, tradycji, edukacji, turystyki, sportu.

Kończąc obrady Bogdan Borusewicz ocenił, że każde nowe posiedzenie Rady przynosi coraz lepsze efekty. "Chciałbym podziękować Radzie za aktywność, przygotowanie do interesującej dyskusji i bardzo duży wkład merytoryczny" - powiedział.

Pierwszego dnia posiedzenia marszałek Senatu i członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej uczestniczyli w obchodach 20-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". W siedzibie Stowarzyszenia B. Borusewicz odsłonił tablice pamiątkowe poświęcone pamięci prezesów Stowarzyszenia: ś.p. marszałka Senatu I kadencji, prof. Andrzeja Stelmachowskiego oraz marszałka Sejmu III kadencji i wicemarszałka Senatu VI kadencji, ś.p. Macieja Płażyńskiego.

"Wszyscy mamy w pamięci prof. Andrzeja Stelmachowskiego i Macieja Płażyńskiego; są wśród nas, bo o nich pamiętamy. Tablice są materialnym dowodem tej pamięci." - powiedział B. Borusewicz. Podziękował władzom Stowarzyszenia za utrwalenie tej pamięci. Longin Komołowski prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przypomniał o dokonaniach Stowarzyszenia w ciągu minionych 20. lat: remonty i budowa ok. 100 placówek szkolno-oświatowych, 100 tys. dzieci ze Wschodu może spędzać wakacje w Macierzy. Według L. Komołowskiego nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie pierwszy prezes "Wspólnoty" A. Stelmachowski i jego następca M. Płażyński.

Polonijna Rada Konsultacyjna powstała w 2002 r. Powoływana jest na czas kadencji. To organ doradczy marszałka Senatu w sprawach Polonii i Polaków za granicą,. Stanowi oficjalne forum współpracy między Senatem a przedstawicielami największych organizacji i środowisk polskich i polonijnych na świecie. Rada wypowiada się w najważniejszych sprawach związanych z kierunkami działań Senatu na rzecz polskiej diaspory.