Wydarzenia - Senat RP

Marszałek Bogdan Borusewicz odebrał Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji

16 stycznia 2010 r. w Zabrzu marszałek Bogdan Borusewicz odebrał Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznany mu przez środowiska gospodarcze województwa śląskiego i Opolszczyzny.

Laury należą do najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych na Śląsku. W tym roku wręczono je po raz 18. Diamentowy Laur, najwyższe wyróżnienie, co roku przyznawany jest wybitnym mężom stanu, nieprzeciętnym osobowościom, których działalność ma wymiar międzynarodowy, a wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego szacunku.

Jak podkreślił podczas gali stojący na czele kapituły laurów szef Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik, "Bogdan Borusewicz przez całe lata walczył o odzyskanie niepodległości i wolności, a gdy ją odzyskaliśmy, aktywnie włączył się w budowanie wolnej Polski".

Laudację na cześć laureata wygłosiła prof. Dorota Simonides. W jej ocenie, marszałek Bogdan Borusewicz jest człowiekiem wyjątkowym, na miarę przesłania tej nagrody, człowiekiem o wielkiej sile charakteru, a jednocześnie skromnym. W swoim wystąpieniu prof. D. Simonides przypomniała także życiową drogę laureata, w nierozerwalny sposób związaną z opozycją wobec reżimu komunistycznego, mówiła także o jego ogromnym zaangażowaniu w budowanie nowoczesnego państwa demokratycznego. Była senator podkreśliła, że w publicznej działalności B. Borusewicza jednym z podstawowych celów politycznych było i pozostaje dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jak mówiła, "marszałek Senatu RP - współpracując z sektorem pozarządowym - otacza opieką Polonię i Polaków poza granicami i troszczy się o wzmacnianie więzi naszych rodaków z macierzą. Myślę, że motywacją do tej działalności jest autentyczne zaangażowanie Bogdana Borusewicza w ruch obrony praw człowieka, których prawa mniejszości narodowych i etnicznych są istotną i integralną częścią. W ten sposób marszałek Senatu realizuje bardzo ważny wymiar polskiej polityki zagranicznej".

Odbierając nagrodę, marszałek B. Borusewicz podkreślił, że uhonorowanie go "śląskim wawrzynem" uważa za wielki zaszczyt. "To dla mnie nagroda szczególna, przede wszystkim z racji znakomitego grona laureatów, wśród których się znalazłem. To nagroda regionalna, która ma znaczenie ogólnopolskie. To bardzo dobrze, że regionalna nagroda buduje, z jednej strony, prestiż Polski, z drugiej - własnego regionu" - powiedział marszałek.

"Nagrodzeni to ludzie, w dużej mierze przedsiębiorcy, którzy angażują się w różnych dziedzinach. Każdy z nas ma zawód, miejsce pracy, ale ta nagroda jest za to, że wychodzimy - jako przedsiębiorcy, duchowni czy politycy - poza to miejsce pracy i zakres swoich obowiązków. Robimy coś więcej, czego nie musimy robić" - stwierdził.

Zdaniem marszałka B. Borusewicza, także Senat często wychodzi poza swój główny zakres działania. "Oprócz Polonii, którą opiekujemy się od 19 lat, zajmujemy się także organizacjami pozarządowymi, współpracą z samorządem terytorialnym, wspieramy i ogłaszamy różnego typu inicjatywy" - wyliczał marszałek. Przypomniał też, że 2010 r., w którym mija 20. rocznica pierwszych wyborów samorządowych, Senat ogłosił Rokiem Demokracji Lokalnej.

Doroczna uroczystość, w której wzięła udział m.in. wicemarszałek Krystyna Bochenek, wręczenia laurów była okazją do uhonorowania ludzi polityki, nauki, kultury, kościoła i gospodarki, którzy "przez swoją działalność wnoszą nieprzeciętny wkład w rozwój regionu i kraju". Otrzymali oni kryształowe, platynowe i złote laury. Specjalnymi kategoriami są laury "Pro publico bono", "Ambasador spraw polskich" oraz "Firma społecznie odpowiedzialna". Innego rodzaju laury zdobywają firmy i menedżerowie.

W tym roku wśród laureatów znaleźli się m.in. redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" ksiądz Adam Boniecki, wicepremier Waldemar Pawlak, b. przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej dr Zbigniew Kostecki, prezes Fiat Auto Poland Enrico Pavoni i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Marian Oslislo.

W poprzednich latach Diamentowymi Laurami uhonorowani zostali m.in. papież Jan Paweł II, prezydenci: Lech Wałęsa, Vaclav Havel i Aleksander Kwaśniewski, Javier Solana, kardynał Stanisław Dziwisz, Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Zbigniew Brzeziński i Leszek Balcerowicz, a także m.in. reżyser Andrzej Wajda i unijny komisarz Andris Piebalgs.

W skład kapituły wyróżnienia wchodzą m.in. przedstawiciele śląskich środowisk gospodarczych, samorządowcy i parlamentarzyści.