Wydarzenia - Senat RP

Wizyta prezydenta Rumunii

Polska i Rumunia mają wiele wspólnych interesów w Unii Europejskiej i poza Unią podkreślił Bogdan Borusewicz marszałek Senatu 5 marca 2009 r. podczas spotkania z Traianem Basescu prezydentem Rumunii.

W opinii marszałka oba kraje powinny przeciwstawiać się protekcjonistycznym tendencjom, bo one mogą prowadzić do dezintegracji Unii, powinny także zabiegać o zbudowanie wspólnej polityki energetycznej. W interesie obu państw, zdaniem marszałka, jest dążenie do stabilizacji sytuacji na Ukrainie, w Mołdowie, uregulowanie konfliktu wokół Naddniestrza. "Uważam, że UE powinna być w tej kwestii bardziej aktywna" - powiedział Borusewicz. Dodał, że dlatego jest zwolennikiem jak najszybszego wejścia w życie traktatu z Lizbony. Traktat, według marszałka, daje Unii instrumenty do działania.

Prezydent Rumunii powiedział, że jest zainteresowany zbudowaniem partnerstwa strategicznego między Polską a Rumunią, które opierałoby się na wspólnych założeniach i dążyło do wspólnych celów. Takie wspólne tematy to m.in.: podobna polityka rolna, poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, podobne dążenia w ramach NATO zmierzające do wzrostu bezpieczeństwa w regionie.

Marszałek zaznaczył, że Polska priorytetowo traktuje działania na rzecz sąsiadów Unii Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego. Jego zdaniem Synergia Czarnomorska (współpraca państw regionu Morza Czarnego), w którą zaangażowana jest Rumunia i Partnerstwo Wschodnie to są inicjatywy komplementarne. Partnerstwo jest bowiem kolejnym etapem rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i zmierza do wsparcia transformacji i reform państw partnerskich zgodnie ze standardami UE.

B. Borusewicz podziękował prezydentowi za opiekę nad polską mniejszością w Rumunii, za umożliwienie mniejszości polskiej kultywowania polskich obyczajów i nauki języka polskiego. Zaznaczył,. że Senat RP, który jest opiekunem polskiej diaspory pomaga Polakom w Rumunii.

Politycy rozmawiali ponadto o unijnych perspektywach Mołdowy i o możliwościach zakończenia konfliktu wokół Naddniestrza.