Rok Gen. Wł. Andersa
Generał Władysław Anders wręcza sztandar dowódcy batalionu 5. Wileńskiej Brygady Piechoty, Władysławowi Kamińskiemu, przedwojennemu senatorowi, Bliski Wschód, ok. 1943 r.
Fot. Kancelaria Senatu, ze zbiorów rodziny senatora W. Kamińskiego

Pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Przewodniczący Komitetu Honorowego:
marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
były prezydent RP Ryszard Kaczorowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
senator Piotr Ł. J. Andrzejewski
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: Jan Tarczyński