Wydarzenia - Senat RP

Delegacja Cypryjsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w Senacie

Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski przyjął delegację Cypryjsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej z Averofem Neofytou na czele, jej przewodniczącym i jednocześnie szefem Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów.

Rozmawiano m.in. o aspiracjach europejskich Turcji. Wskazywano, że warunkiem członkostwa w Unii Europejskiej jest spełnienie twardych warunków przez kraje kandydujące, w tym przestrzegania praw człowieka i dostosowania prawa krajowego do standardów UE. W tym kontekście Ankara musi się silniej zaangażować w reformy wewnętrzne, a także uznać istnienie Republiki Cypru będącej członkiem Unii.

Mówiono także o zaangażowaniu Polski w Partnerstwo Wschodnie (PW), które jest wspólną polityką UE, oraz Cypru - w Unię dla Śródziemnomorza (UdŚ). Wicemarszałek Ziółkowski podkreślił, że Polska jest bardzo zainteresowana działaniami w ramach PW z racji swego położenia geograficznego, ale nie odsuwa na plan dalszy spraw basenu wschodniego Morza Śródziemnego i chce korzystać z doświadczeń UdŚ. Polska ma nadzieję, że podobnie Cypr dostrzega możliwości Partnerstwa Wschodniego i jest gotowy do współpracy. Zdaniem wicemarszałka byłoby dobrze, gdyby Cypr angażował się w sprawy Bałkanów i wspierał Serbię czy Czarnogórę w planach ich akcesji do UE tak, jak Polska wspiera kraje Wschodu i aspiracje unijne Ukrainy.