Wydarzenia - Senat RP

Wyróżnienie dla Senatu RP

Uchwałą Rady Związku Polaków na Litwie za aktywną działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie Senat RP został nagrodzony Złotą Odznaką za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie. 3 marca 2010 r. wyróżnienie to wręczył marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi prezes ZPL Michał Mackiewicz.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person i wiceprzewodniczący senator Łukasz M. Abgarowicz, działacze ZPL przedstawili informację o działalności związku, swoich sukcesach i problemach nurtujących środowisko Polaków na Litwie. Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że sytuacja Polaków na Litwie rzutuje na stosunki pomiędzy Polską i Litwą we wszystkich dziedzinach.

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość narodową na Litwie. W kraju tym mieszka ok. 235 tysięcy naszych rodaków, co stanowi 6,74% ogółu ludności. Rosnąca rola mniejszości polskiej zauważalna jest zwłaszcza w życiu politycznym dzięki osiągnięciom utworzonej w 1994 r. polskiej partii, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Odniosła ona sukcesy między innymi w ostatnich wyborach samorządowych i parlamentarnych. Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski uzyskał spore poparcie w wyborach prezydenckich i zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Główne problemy mniejszości polskiej na Litwie to trudna sytuacja szkolnictwa polskiego, brak postępów w dziedzinie zwrotu ziemi na Wileńszczyźnie, kwestia pisowni imion i nazwisk osób należących do mniejszości polskiej oraz polskiego nazewnictwa ulic na obszarach zamieszkanych przez mniejszość polską.