Wydarzenia - Senat RP

XX-lecie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Od lewej siedzą: Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Marek Ziółkowski  - Wicemarszałek  Senatu RP, Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18 września 2009 roku w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Patronat nad całością obchodów XX-lecia fundacji objął marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Akt założycielski FRDL został podpisany dwadzieścia lat temu w gabinecie marszałka Senatu RP I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego. Fundację powołano jako społecznego partnera rządu przy wprowadzaniu reformy samorządowej w Polsce. Jej fundatorami było pięciu parlamentarzystów: Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Walerian Pańko, Jerzy Regulski i Jerzy Stępień.

Na uroczystą Galę Jubileuszu XX-lecia fundacji przybyło ponad 250 gości, przedstawicieli organizacji samorządowych, rządu, prezydenta oraz ambasadorów. Senat RP reprezentował wicemarszałek Marek Ziółkowski.

"W imieniu Senatu RP składam Fundacji gratulacje i podziękowania za to, co w ciągu ostatnich 20 lat zrobiła dla polskiej demokracji w ogóle, a demokracji lokalnej w szczególności" - powiedział wicemarszałek. Wskazał na działania podejmowane wspólnie przez Senat i FRDL na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Na koniec wicemarszałek Ziółkowski zapewnił o woli dalszej ścisłej współpracy z Fundacją oraz przekazał prof. Jerzemu Regulskiemu, prezesowi FRDL, i Barbarze Imiołczyk, prezes zarządu fundacji, medale wybite z okazji 20-lecia odrodzenia Senatu.

Wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski wręcza medale Senatu RP prezes Barbarze Imiołczyk i prof. Jerzemu Regulskiemu

Podczas gali minister Paweł Wypych, w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego udekorował odznaczeniami państwowymi 36 osób związanych z Fundacją, w uznaniu ich zasług w pracy na rzecz kraju i samorządności.

Rada Fundatorów FRDL ustanowiła z okazji Jubileuszu specjalne wyróżnienie - "Laur Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej". Będzie on od tej pory przyznawany osobom i instytucjom, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju Fundacji i realizacji jej misji. Jako pierwsi podczas Gali Jubileuszowej otrzymali Laury:

- Tadeusz Mazowiecki w uznaniu zasług dla odbudowy samorządu terytorialnego w Polsce;

- Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego została doceniona za jej wieloletnią pracę rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku i zasług dla rozwoju tej szkoły;

- Grażyna Prawelska-Skrzypek i Maria Stolzman za zasługi dla rozwoju Fundacji i realizacji jej misji;

- Joanna Iwanicka za prace na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;

Medal z logo Senatu wręczany  wybitnym osobom i instytucjom.

- Rutgers, the State University of New Jersey w uznaniu pomocy dla odbudowy demokracji lokalnej w Polsce.

Specjalne wyróżnienie otrzymała Susann Treesh z Rutgers University "za zaangażowanie, stałe badanie polskich potrzeb a potem poszukiwanie dróg ich zaspokojenia".

W roku Jubileuszu, na przełomie maja i czerwca, przekroczona została liczba miliona uczestników szkoleń zorganizowanych przez FRDL. Podczas Gali uhonorowano dyplomami trzy osoby będące 999999., 100000. i 1000001. uczestniczkami szkoleń - po kolei: Monikę Gabryszewską z małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Grażynę Bajkowską z Urzędu Gminy w Korycinie (woj. Podlaskie) oraz Monikę Jastrzembską z Urzędu Miejskiego w Ujeździe (woj. Opolskie).