Wydarzenia - Senat RP

Pierwsza polska edycja projektu "Utwórzmy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców za Granicą"

11 grudnia 2009 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej wicemarszałek Zbigniew Romaszewski spotkał się z ponad trzydziestoosobową grupą parlamentarzystów i samorządowców polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rumunii, którzy uczestniczą w pierwszej polskiej edycji projektu "Utwórzmy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców za Granicą"

Projekt ten realizuje, z dotacji senackiej, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Jest to inicjatywa mająca na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń wśród parlamentarzystów i samorządowców działających na rzecz lokalnej polskiej mniejszości, a także integrację środowisk oraz promocję Polski w krajach działania parlamentarzystów i samorządowców.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski podkreślił, że współpraca z samorządowcami i parlamentarzystami polskiego pochodzenia jest nową formą współpracy z Polonią, którą Senat aprobuje i wspiera. Wicemarszałek przedstawił najważniejsze kierunki działań Senatu na rzecz Polonii. W nadchodzącym roku, tak jak od lat, największa pomoc - niestety przy ograniczonych możliwościach budżetowych - będzie udzielana rodakom z krajów dawnego obozu socjalistycznego. Wicemarszałek zaapelował do parlamentarzystów i samorządowców polskiego pochodzenia o współpracę, podejmowanie wspólnych projektów i promocje Polski nie tylko w środowiskach polskich.

Parlamentarzyści z Litwy Łotwy, Ukrainy i Rumunii przedstawili sytuację naszych rodaków w krajach ich zamieszkania. Jarosław Narkiewicz z Litwy informował o udziale mniejszości polskiej we wszystkich szczeblach władzy samorządowej Litwy. Aktywność samorządową rodaków na Ukrainie przedstawił Jan Matkowski. Gerwazy Longher z Rumunii podziękował za inwestycję, dzięki której dzieci polskie w Rumunii zyskały nową szkołę. Za pomoc z Polski dziękował też Józef Bobkiewicz z Łotwy.

W dyskusji goście Senatu zgłaszali problemy oświaty polskiej na Litwie, problemy finansowe oświaty na Łotwie, apelowali o nie zdejmowanie z anteny TVP programu "Goniec Kresowy", prosili też o zainteresowanie ich środowiskami, kontakt, współpracę, dziękowali za realizację projektu: "Utwórzmy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców za Granicą".

W spotkaniu uczestniczył senator Henryk Woźniak.