Spotkanie marszałka Senatu ze słuchaczami Szkoły Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady

Trzydziestu słuchaczy Szkoły Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady uczestniczyło w spotkaniu z Bogdanem Borusewiczem, marszałkiem Senatu oraz Andrzejem Personem, przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które odbyło się 1 lipca 2009 r. W spotkaniu wzięli udział prof. Zbigniew Pełczyński, prezes Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie, Przemysław Radwan-Röhrenschef, dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Jerzy Barycki, wiceprezes do Spraw Polskich Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz Romuald Łanczkowski, wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.

Podczas spotkania poruszano kwestię integracji ruchu polonijnego, aktywności obywatelskiej Polonii oraz promocji Polski w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Idea kontynuowania międzywojennej tradycji szkolenia liderów polonijnych w Polsce narodziła się 23 czerwca 2008 roku, podczas posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji. Pomysłodawcą wznowienia szkolenia był Władysław Zachariasiewicz, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej, wybitny działacz społeczno-polityczny Polonii amerykańskiej, ostatni żyjący członek Światowego Związku Polaków z Zagranicy "Światpol". Pełniąc funkcję kierownika Wydziału Młodzieży tej organizacji był odpowiedzialny za program szkoleniowy młodych przywódców polonijnych, oraz za roczny "Kurs wiedzy o Polsce", którego uczestnikami było pięćdziesięciu przyszłych potencjalnych liderów, pochodzących z większych skupisk polonijnych.

Szkolenie liderów polonijnych realizuje Stowarzyszenie "Szkoła Liderów" w Warszawie. Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11 lutego 2009 roku zdecydowało o wsparciu projektu Stowarzyszenia I Szkoła Liderów Polonijnych, który został objęty patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Odbywająca się w Polsce Szkoła Liderów Polonijnych jest projektem o charakterze edukacyjnym. Program szkoły, obejmujący cykl warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych, jest adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy Zachodniej. Jego część - Szkoła Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady - odbywa się od 29 czerwca do 12 lipca.

Program Szkoły jest ukierunkowany na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników, wzmocnienie ich więzi z Polską oraz tożsamości narodowej i kreowanie postaw obywatelskich.