Wydarzenia - Senat RP

Wizyta marszałka Senatu na Węgrzech

W dniach 12-13 grudnia 2010 roku marszałek Senatu Bogdan Borusewicz na zaproszenie przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kovera złożył oficjalną wizytę w Budapeszcie. W delegacji wzięli także udział przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Edmund Wittbrodt, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Leon Kieres oraz senator Witold Idczak. Głównym tematem rozmów były sprawy związane z prezydencją w Radzie Unii Europejskiej Węgier w I półroczu 2011 roku oraz Polski w II połowie przyszłego roku.

Podczas spotkania z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego L. Koverem marszałek Borusewicz podkreślił, że sukces prezydencji węgierskiej będzie sukcesem także Polski. Jest bowiem szansa żeby niektóre ważne problemy dla przyszłości Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej części środkowo-wschodniej skutecznie rozwiązać. "Mamy wspólne priorytety" - powiedział marszałek. Zaliczył do nich budżet UE, bezpieczeństwo energetyczne, partnerstwo wschodnie i dalsze rozszerzenie Unii. Laszlo Kover przedstawił informację o przygotowaniach Węgier do prezydencji, wyrażając nadzieję na zacieśnienie związków z Polską. Marszałek Borusewicz zaproponował stronie węgierskiej zorganizowanie wspólnie uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z powstaniem węgierskim w październiku 1956 roku oraz z czerwcem 1956 roku w Poznaniu. "Powinniśmy pokazać całej Europie wspólnotę losów narodów tej części Starego Kontynentu" - podkreślił marszałek. Borusewicz opowiedział się także za przyjęciem do UE Chorwacji. Zdaniem marszałka w trakcie prezydencji węgierskiej oraz polskiej oba państwa powinny być aktywne w rozwiązywaniu niektórych problemów związanych m.in. z sytuacją w Nadniestrzu oraz współpracą NATO z Unią Europejską.

Delegacja Senatu została także przyjęta przez prezydenta Węgier Pala Schmitta oraz wicepremiera Zsolta Semjena.

Marszałek Bogdan Borusewicz podczas wizyty w Budapeszcie złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą Henrykowi Sławikowi, który podczas II wojny światowej niósł pomoc uchodźcom z Polski oraz Żydom na Węgrzech. Na Skwerze im. Męczenników Katynia złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej. Burmistrz III dzielnicy Balazs Busa, gdzie znajduje się tablica poinformował, iż w tym miejscu wkrótce powstanie pomnik katyński, upamiętniający mord na polskich oficerach.

Podczas wizyty na Węgrzech delegacja Senatu spotkała się z przedstawicielami Polonii w siedzibie Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej. Polonia Węgrzech liczy około 3 tysiące osób i korzysta ze wszystkich praw mniejszości narodowych, mając bardzo dobre warunki do pielęgnowania tradycji narodowych i nauki języka polskiego.

Delegacja Senatu wzięła również udział w uroczystym koncercie zorganizowanym pod patronatem prezydenta Węgier a kończącym Rok Chopinowski w tym kraju. Wykonawcą koncertu była orkiestra symfoniczna z Warszawy.