Wydarzenia - Senat RP

Wystąpienie noworoczne marszałka Senatu

1 stycznia 2008 r. w TV Polonia marszałek Bogdan Borusewicz przekazał życzenia świąteczne i noworoczne Polonii i Polakom za granicą:


Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

Mijający rok obfitował w ważne wydarzenia. Wybraliśmy nowy parlament, zmienił się rząd. Następuje zmiana pokoleń. Młodzi ludzie chcą państwa nowoczesnego, którego nie będą musieli opuszczać, by zaspokoić swoje aspiracje.

Senat jest opiekunem Polaków rozsianych po całym świecie. Jako marszałek Senatu nadal będę zabiegał o zacieśnianie więzów między Macierzą i Polonią, będę otaczał opieką nową emigrację, będę działał na rzecz integracji Polonii i będę dążył do tego, by były respektowane prawa polskiej mniejszości narodowej.

We wrześniu ubiegłego roku wziąłem udział w III Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. To była dobra okazja, by na ojczystej ziemi zastanowić się wspólnie, co trzeba zrobić, aby zachować tożsamość narodową. Zgodziliśmy się, że jedną z najistotniejszych spraw jest edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży polskiej poza granicami i stworzenie im warunków do nauki języka polskiego.

Szczególnie ciepło myślę o moich rodakach ze Wschodu, a zwłaszcza z Białorusi. Nasza pamięć i dobre myśli są im najbardziej potrzebne.

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej i własnym - wszystkim Polakom w kraju i zagranicą - w Nowym 2008 roku - życzę dużo radości, spokoju i pomyślności w życiu osobistym, a także sukcesów zawodowych.

Wszystkiego najlepszego! Do Siego Roku!


Video - plik wmv 2 MB (nagranie udostępnione dzięki uprzejmości TVP Polonia)