Wydarzenia - Senat RP

"Relacje między obywatelami a parlamentarzystami"

W ramach V Forum Inicjatyw Pozarządowych, pod patronatem marszałka Bogdana Borusewicza, 17 września 2008 r. w Senacie RP odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom relacji między obywatelami a parlamentarzystami i działającymi w parlamencie partiami politycznymi.

Spotkanie otworzył marszałek Bogdan Borusewicz.

Jakub Wygnański ze Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych omówił problematykę kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, najważniejsze wyzwania strategiczne i instytucjonalne, propozycje dotyczące budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Profesor Radosław Markowski z Instytutu Studiów Politycznych zaprezentował przykłady zagranicznych rozwiązań zmierzających do skrócenia dystansu parlament - obywatel.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego Andrzej Wielowieyski zainicjował bardzo ożywioną dyskusję, która skupiła się nad zagadnieniem poziomu polskiej demokracji i drogach aktywizacji obywateli w życie publiczne.

Senator Mieczysław Augustyn - wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawił załozenia do prac nad uregulowaniem prawa petycji w polskim prawodawstwie.

Seminarium zakończyło wystąpienie Wojciecha Orłowskiego z UMCS, który zaprezentował założenia do projektu ustawy o prawie petycji i podstawowe dylematy w tym zakresie.

Ostatnia część seminarium była wstępem do wysłuchania opinii w sprawie uregulowania prawa petycji w polskim prawodawstwie, które odbyło się 20 września 2008 r.