Wydarzenia - Senat RP

Wojciech Sawicki sekretarzem generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Wojciech Sawicki, były szef Kancelarii Senatu, został 5 października 2010 r. wybrany sekretarzem generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest nie tylko pierwszym Polakiem, ale i pierwszym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej, który obejmie ten urząd.

Wybór miał miejsce na sesji plenarnej Zgromadzenia. Pięcioletnia kadencja nowego sekretarza generalnego rozpocznie się w lutym przyszłego roku. Głównym kontrkandydatem Sawickiego był Jan Kleijssen. Za Polakiem głosowało 151 delegatów, a Holendra poparło 91. Zdaniem W. Sawickiego, o tym zwycięstwie zadecydowały jego związki z demokratyczną opozycją w latach 80-tych.

Sekretarz generalny ZPRE to jedna z trzech najwyższych funkcji urzędniczych w Radzie Europy - obok sekretarza generalnego RE i jego zastępcy. Głównym zadaniem sekretarza generalnego ZPRE jest organizacja prac Zgromadzenia i koordynacja prac komisji. 55-letni Polak jest związany z Radą Europy od 14 lat, a od 2006 r. zajmuje stanowisko zastępcy sekretarza generalnego ZPRE. Przez kilka miesięcy był p. o. sekretarza generalnego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych RE, kolejnego, obok ZPRE, organu Rady Europy. Jego nowa funkcja przypomina polskie stanowiska szefa Kancelarii Sejmu lub Senatu.

Sawicki ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracował w warszawskim Centrum Informatyki Energetyki, a w latach 1980-81 był przewodniczącym tamtejszej Solidarności. Działał w Klubie Inteligencji Katolickiej i w kościelnym komitecie pomocy więźniom politycznym. Był wykładowcą w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1990-1996 piastował funkcję szefa Kancelarii Senatu RP.